Yönetmelikler  


MEB Mevzuat

Tarih Sayı No Adı Ek
09/07/2024 32597  Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
06/06/2024 32568  Meslekî Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)
24/03/2024 32498  Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
09/09/2023 32304  Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
11/04/2023 32160  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)
08/02/2023 32098  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
(Personel Genel Müdürlüğü)
10/12/2022 32039  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
03/06/2022 51101267  Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Yönetmeliği
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
12/05/2022 31833  Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
11/03/2022 31775  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
01/03/2022 31765  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği
02/01/2022 31707  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
(Personel Genel Müdürlüğü)
14/10/2021 31628  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
29/05/2021 31469  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
05/02/2021 31386  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği
(Personel Genel Müdürlüğü)
23/01/2021 31373  Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
11/09/2020 31241  Ortaokul Ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
14/08/2020 31213  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
01/03/2020 31055  Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
(Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü)
15/10/2019 30919  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
23/11/2018 30604  Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
07/07/2018 30471  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
0/06/2018 2729-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)
11/04/2018 30388  Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
Ek
25/03/2018 30371  Türkiye yeterlilikler çerçevesinde yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin yönetmelik Ek
25/10/2017 30221  Okul Servis Araçları Yönetmeliği
01/10/2017 2721  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)
0/10/2017 2721  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)
24/06/2017 30106  Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
08/06/2017 30090  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
22/05/2017 7340796  Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
(Personel Genel Müdürlüğü)
Ek
21/03/2017 30014  Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
25/02/2017 29990  5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
Ek
01/02/2017 29966  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği
25/11/2016 29899  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği BKK-2016/9487
03/08/2016 29790  Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik
21/06/2016 29749  Miili Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
25/03/2016 3428315  Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)
17/04/2015 29329  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
06/02/2015 29259  Galatasaray Üniversitesine Bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu Yönetmeliği
31/12/2014 29222  Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
03/10/2014 29138  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
11/09/2014 29116  Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Ek
26/07/2014 29072  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)
18/06/2014 29034  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
12/10/2013 28793  Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik Ek
07/09/2013 28758  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
Ek
29/05/2013 28661  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Ek
17/01/2013 28531  Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
27/11/2012 28480  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
18/11/2012 28471  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
08/09/2012 28405  Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik
08/07/2012 28347  Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18/05/2012 28296  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
05/05/2012 28283  Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
30/03/2012 28249  Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği Ek
20/03/2012 28239  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
09/02/2012 28199  Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
08/12/2011 82549  Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticilerin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
27/08/2011 28038  2162 Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/04/2011 27914  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
01/07/2010 27628  Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)
18/04/2009 27204  Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
18/04/2009 27204  1 Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2009 27203  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
04/03/2009 27159  Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
0/03/2009 2618  1 Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
0/03/2009 2618  5 Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
0/03/2009 2618  4 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
0/03/2009 2618  2 Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
0/03/2009 2618  6 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
0/03/2009 2618  3 Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
0/03/2009 2618  7 Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  2 İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  3 Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  1 Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
0/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliği
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)
0/12/2008 2615-EK  1 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)
0/12/2008 2615-EK  2 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)
21/10/2008 27031  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
07/03/2008 26809  İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik
29/01/2008 26771  Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik
14/01/2008 26756  Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik Ek
22/04/2007 26501  Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği Ek
16/02/2007 26436  Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
0/11/2006 2590  1 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
20/10/2006 26325  1 Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
09/08/2006 26254  Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
31/05/2006 26184  1 Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği
02/05/2006 26156  Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
18/04/2006 26143  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
14/04/2006 26139  Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
0/04/2006 2583  Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2005 26037  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/12/2005 26033  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
14/12/2005 26023  Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
06/07/2005 25867  Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik Ek
04/05/2005 25805  Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
16/12/2004 25672  Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
19/06/2004 25497  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği
03/04/2004 25422  Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
30/03/2004 25418  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
05/12/2003 25307  Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik Ek
24/08/2003 25209  18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik
01/07/2003 25155  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
14/11/2002 24936  Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik
22/10/2001 24561  Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği
09/10/2001 24548  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelin Yurt İçinde Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik
22/08/2001 24501  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)
27/04/2001 24385  İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
11/02/2000 1175  Bakü Türk Anadolu Lisesi Yönetmeliği
24/10/1998 23503  Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği
30/08/1993 2389  Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)
13/04/1991 20844  Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği
03/01/1990 20391  Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik
11/11/1989 20339  Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
07/02/1986 19012  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik
16/12/1985 2201  Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması Ve Satılması Hakkında Yönetmelik
23/10/1983 18200  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği
10/10/1983 2149  1 Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)
08/08/1983 18129  Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik
25/02/1982 17616  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik
21/05/1977 15943  Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik
13/06/1973 14563  Yatılı Bölge Okulları İle Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okulların Döner Sermaye Yönetmeliği

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.