Yönergeler  


MEB Mevzuat

Tarih Sayı No Adı Ek
06/03/2024 98252201  Millî Eğitim Şûrası Yönergesi
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
06/03/2024 98249785  Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
06/03/2024 98249554  Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
29/01/2024 95373735  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
17/01/2024 94593678  Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Çalışma Yönergesi
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
11/10/2023 86847281  Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
15/08/2023 81543304  Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
18/05/2023 76528410  İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
(İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü)
09/05/2023 75919886  Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
19/04/2023 74772496  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Yönergesi
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)
10/04/2023 74124102  Denklik İş ve İşlemlerine İlişkin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
24/03/2023 73023394  Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün Teşkilat, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
(Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü)
23/12/2022 37196906  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezleri Yönergesi
(Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü)
01/12/2022 64832509  Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
13/09/2022 57577443  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
27/07/2022 54236023  Millî Eğitim Bakanlığı İl Hukuk Hizmetleri Birimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
26/05/2022 50450086  Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
13/05/2022 49594775  Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
09/05/2022 49207871  Millî Eğitim Bakanlığı İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)
19/04/2022 48033538  Okul Sağlığı Hemşirelerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
05/04/2022 47244247  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
(Personel Genel Müdürlüğü)
28/02/2022 2773  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Uygulama Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
17/02/2022 43714638  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
25/01/2022 41338684  Millî Eğitim Bakanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
23/12/2021 39718138  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)
29/11/2021 37853494  Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Yönergesi
(İç Denetim Birimi Başkanlığı)
20/10/2021 35152920  Millî Eğitim Bakanlığı Ücretsiz Ders Kitabı ve Eğitim MateryaliYardımcı Kaynak Dağıtımına İlişkin Yönerge
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
28/09/2021 3258264  Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
05/05/2021 25039277  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
11/01/2021 2760  Millî Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
08/10/2020 14351636  TİP 1 DİYABETLİ ÖĞRENCİLERİN OKUL/KURUMLARDA BAKIMI VE DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
10/09/2020 12513159  Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubelerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)
09/09/2020 12373964  Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
16/04/2020 6428158  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Sınav Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
11/03/2020 5331491  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kursları Uzaktan Öğrenme Yönergesi
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
11/03/2020 5331494  Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
21/01/2020 1563891  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
20/01/2020 1459832  2749 Millî Eğitim Bakanlığı Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
09/01/2020 642411  Millî Eğitim Bakanlığı İl Millî Eğitim Müdürlükleri Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
19/11/2019 22916715  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
09/08/2019 14782736  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Uluslararası Program Uygulama Yönergesi
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
09/05/2019 9214498  Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)
08/05/2019 9070316  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi
03/04/2019 6738897  Ortaöğretime Geçiş Yönergesi
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
05/12/2018 23463930  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ Ek
13/09/2018 103257  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin İmza Yetkilerine İlişkin Yönerge
(Personel Genel Müdürlüğü)
05/06/2018 10943576  Okul İnternet Siteleri Yönergesi
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)
0/06/2018 2729  Millî Eğitim Bakanlığı Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
31/05/2018 10686011  Milli Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)
31/05/2018 10686682  Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)
27/02/2018 4134296  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesinin Kaldırılması Hakkında Makam Onayı
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)
20/02/2018 3544594  Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Makam Onayı
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
15/02/2018 3294317  Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
16/11/2017 19383997  Kütüphane Haftası Kutlama Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
29/10/2017 17915267  Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
02/10/2017 15575022  Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usül ve Esalslara İlişkin Yönerge
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)
25/08/2017 12827610  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
22/08/2017 12608527  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
22/08/2017 12650927  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
06/06/2017 8376133  ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNE BARINMA HİZMETİ VEREN ÖZEL KURUMLARIN STANDARTLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
27/03/2017 4042083  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)
20/03/2017 3653736  Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Üretim Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
0/10/2016 2709  Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
12/08/2016 8649147  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
0/04/2016 2703  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yemek Hizmetleri Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
0/03/2016 2016/2702  Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge
24/06/2015 6529324  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Fatih Projesi Kapsamıında Dağıtımı Yapılacak Tablet Bilgisayar Setlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
26/08/2014 3557646  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)
19/08/2014 3450049  Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)
08/05/2014 1843555  İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
Ek
08/03/2014 1009860  İş Makineleri Sürücü Eğitimi (Operatörlük) Kursları Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
00/03/2013 2694  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge
(Personel Genel Müdürlüğü)
16/01/2013 34932  Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi
0/05/2011 2644  1 1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
(Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı)
0/09/2010 2636  124 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
0/02/2010 2629  Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Ek
0/12/2009 2627  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)
Ek
08/07/2009 1769  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi
0/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
0/03/2009 2618  10 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi
0/03/2009 2618  12 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)
Ek
12/01/2009 Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi Ek
0/08/2008 2611  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
Ek
0/12/2007 2603  4 Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi Ek
0/03/2007 2594  Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
0/03/2007 2594  1 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi
(Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk.)
Ek
0/02/2007 2593  1 Millî Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)
Ek
0/11/2006 2590  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)
0/11/2003 2554  Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi
0/09/2003 2552  İlköğretimde Yöneltme Yönergesi Ek
14/02/2001 45  Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu ve Seminer Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)
14/02/2001 45  Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)
0/10/1999 2505  Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)
28/09/1999 93  Millî Eğitim Bakanlığı Cenaze Töreni Yönergesi
02/12/1998 8162  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)
Ek
16/04/1997 4435  Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesine Ait Öğrenci Kayıt Kabul ve Nakilleri ile İlgili Esaslara İlişkin Yönerge
31/07/1995 2435  Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Meslekî ve Teknik Açıköğretim Uygulama Yönergesi
10/10/1994 13946  Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenci Temsilcilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İlgili Yönerge
30/01/1992 51603  Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi
26/11/1990 2326  Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği Yönergesi
06/10/1986 2218  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri Yönergesi Ek
11/03/1985 2184  Millî Eğitim Bakanlığı Mensuplarının Vefatında Yapılacak Tören Yönergesi

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.