Usül ve Esas  


MEB Mevzuat

Tarih Sayı No Adı Ek
24/07/2023 80297367  3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilere Ödenecek Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Usul ve Esaslar
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)
19/07/2023 80012509  1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve Esaslar
(Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü)
19/07/2023 80012584  Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Anadolu Meslek Programından Anadolu Teknik Programına Geçiş ile Akademik Destek Dersleri Seçeneklerine Tercih ve Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)
30/05/2018 10581842  Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
01/02/2018 2725  Kalfalık ve Ustalık Sınavları Uygulama Esasları
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)
23/12/2016 14534572  Milli Eğitim Bakanlığı Etik Komisyonu Çalışma Usül ve Esasları
0/0/2015   2015 YILI TEMEL EĞİTİM YAPIM PROGRAMI HAZIRLAMA ESASLARI
23/09/2014 4145908  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Kullanılan Sayısallaştırılmış Kimlik Bilgisi Doğrulama Sisteminin Uygulama Usul ve Esasları
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
20/02/2014 664  Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları
08/02/2013 95615  Eğitim Tesislerinin Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Kullanılması Kaydıyla Kiralanmasına Dair Usul ve Esaslar
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)
18/11/2012 170184  Eğitim Tesisi Alanı Olarak Ayrılmış Alanların Özel Eğitim Tesis Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)
18/11/2012 170185  Eğitim Öğretim Tesisi Yaptırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)
01/01/2012 906  Okullarin Genel Denetimlerinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar
01/01/2012   Okullarda Sivil Savunma Kolu Kurulması ve Çalışması İle İlgili Esaslar
08/12/2011 82202  1 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat USUL ve ESASLAR
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
07/11/2011 60250  Özel Yabancı Dil Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar
0/03/2010 2630  Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar
08/07/2002 55812  Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar İle Sınav Kurulları ve Sınav Esasları
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
02/11/1985 18916  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Sözleşmeli Çalıştırılmaları Hakkında Esaslar

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.