Kanunlar  


MEB Mevzuat

Tarih Sayı No Adı Ek
14/02/2022 31750  7354 Öğretmenlik Meslek Kanunu
17/06/2016 29756  6721 Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
14/02/2007 26434  5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu
03/02/2006 26069  5450 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18/08/1997 23084  4306 İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun
12/05/1992 21226  3795 Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun
04/07/1989 20215  3580 Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
19/06/1986 19139  3308 Meslekî Eğitim Kanunu
19/10/1983 18196  2923 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun
27/07/1983 18117  2866 Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun
18/06/1983 18081  2841 Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun
13/07/1982 17781  2698 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu
19/06/1982 17729  2684 İlköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
24/06/1973 14574  1739 Millî Eğitim Temel Kanunu
20/07/1972 14251  1607 Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun
12/03/1964 11654  439 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
12/01/1961 10705  222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu
24/02/1956 9242  6660 Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun
27/05/1955 9013  6581 Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun
19/01/1943 5308  4357 Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun
07/07/1939 3704  Köy Eğitmen Kurslariyle İlk Öğretmen Okullarının İdaresine Dair Kanun
14/06/1938 3933  3423 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun
04/04/1933 2370  2133 Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun
16/04/1929 1169  1416 Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
03/11/1928 1030  1353 Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
08/02/1927 559  968 Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun
06/03/1340 63  430 Tevhidi Tedrisat Kanunu

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.