Cumhurbaşkanı Atatürk, Pertek'te öğrencilerle konuşurken
(17 Kasım 1937)