Cumhurbaşkanı Atatürk, Tunceli Pertek Halk Evi önünde
(17 Kasım 1937)