Cumhurbaşkanı Atatürk, Sivas Lisesinde geometri dersini verirken
(13 Kasım 1937)