YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN YENİ DÜZENLEME  
YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN YENİ DÜZENLEME

YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Yapılan yeni düzenlemeyle, sağlık sorunları nedeniyle yurt dışındaki öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen ve ilişiği kesilen öğrencilerden tahsil masrafı istenmeyecek.

Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
 
Yeni düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi burslu, kısmi resmi burslu ve resmi burssuz statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilere ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. 
 
Buna göre, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınavla olacak. Bakanlıkça Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yazılı sınav yerine kullanılabilecek.
 
ALES puanının yüzde 40'ı alınacak
Yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen adaylarda başvuru için istenen en az 70 ALES puanı 75'e yükseltilecek. Sözlü sınava çağrılacak adaylar, ALES puanının yüzde 40'ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20'si dikkate alınarak belirlenecek. 
 
Eski mevzuatta, sözlü sınav ve itiraz komisyonlarında görev alan Bakanlık ve ilgili kurumların personeli için herhangi nitelik yer almazken bu komisyonlarda daire başkanı ve daha üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip personel görev alacak. 
 
Yurt dışına gönderilecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamak üzere adına öğrenim görülen kurum, kuruluş ve üniversiteler bünyesinde "Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs Programı Koordinatörlüğü" kurulacak.
 
Yurt dışında bilimsel etkinliklere katılacak öğrencilerin en az 2 ay önce başvurmaları gerekirken bu süre 1 ay olacak.
 
Yasal veya kurumsal bir engel olmaması halinde öğrencilerin, tezlerinin ilgili bölümü ile yurt dışındaki öğrenim süreleri boyunca yapılan tüm bilimsel çalışmalarının ilgili bölümüne, çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğiyle yapıldığını belirten bir ibare yazılması zorunlu hale gelecek.
Doktora sonrası çalışma için resmi burssuz statüde verilen en fazla 1 yıl olan süre, en fazla 2 yıla çıkarılacak. 
Yurt dışında öğrenime devam ederken doğum yapan kadın öğrencilere, devlet memurlarında olduğu gibi 16 haftaya kadar burslu izin ve istemeleri halinde 12 aya kadar burssuz izin verilebilecek. 
 
Sağlık sorunu yaşayan öğrencilerle ilgili düzenleme
Yurt dışında sağlık sorunları nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrenciler için de düzenleme yapıldı. Buna göre, ihtiyaç halinde bu öğrencilere bir yıla kadar burssuz izin verilecek veya ibraz ettikleri sağlık raporları hakem hastanelere gönderilecek. 
 
Bu süre sonunda öğrencinin sağlık durumunu tespit etmek üzere yurt içindeki eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınan güncel tarihli sağlık kurulu raporu istenecek.
 
Gerekli görülmesi halinde rapor Bakanlık tarafından hakem hastanelere gönderilecek. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen öğrencilerin ilişiği kesilecek. Bu kişilerden tahsil masrafı istenmeyecek ve bu kişiler yurt dışı öğrenimlerinden kaynaklı mecburi hizmetle yükümlü tutulmayacak ve bu kişilere herhangi bir görev verilmeyecek. 
 
Belirtilen süreler içinde veya sonunda, tedavi sonucu yurt dışında öğrenim görmesinde herhangi bir engel kalmaması durumunda öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimine kaldığı yerden devam etmesi gerekecek. Öğrenime devam etmeyen öğrenciler öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.