T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

2020 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları
(17-21 Ağustos 2020
Başvuru Dönemi)
Doğum Tarihi:
Yayın Tarihi:24.08.2020
© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.