T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

2020 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları
(10-14 Ağustos 2020
Başvuru Dönemi)
Doğum Tarihi:
Yayın Tarihi:17.08.2020
© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.