T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Danıştay Genel Sekreterlik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Giriş Bilgileri
Sınav Tarihi:
29.06.2019 10.00
© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.