T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

7256 Sayılı Kanunun 41 inci Maddesi ve 7075 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna Eklenen Geçici 4 üncü Maddesi Gerekçe Gösterilerek Yapılan Başvurulara İlişkin 4 Sayılı Komisyon Kararı Sonuç Bilgisi
© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.