T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

16 Şubat 2020 Tarihinde Gerçekleştirilmiş Olan Millî Eğitim Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Sonucu
Sınav Tarihi ve Saati :
16.02.2020
© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.