T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TP-OTC Filyos Güvenlik Görevlisi Alımı e-Sınav Sonuç Bilgisi
e-DEVLET Girişi

© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.