T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

7256 Sayılı Kanunun 41inci Maddesi ve 7075 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna Eklenen Geçici 4üncü Maddesi Gerekçe Gösterilerek Yapılan Başvuruların Sonuç Bilgisi.
e-DEVLET Girişi

© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.