T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

16 Şubat 2021 Millî Eğitim Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Sonucu
e-DEVLET Girişi

© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.