T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef-Memur Unvanları İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınav Başvuru Sonuç Bilgisi
Doğum Tarihi:
Sınav Tarihi:
09.12.2018 - 14:30
Yayın Tarihi: 02.11.2018
© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.