T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEB Personeli Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Unvanlarına Yönelik Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi
Doğum Tarihi:
Yayın Tarihi: 08.03.2019
© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.