ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU YÖNETMELİK TASLAĞI'NIN DETAYLARI  
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU YÖNETMELİK TASLAĞI'NIN DETAYLARI

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU YÖNETMELİK TASLAĞI'NIN DETAYLARI

Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı'na göre, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ayın başından itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve birer derece verilecek. Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az 6 ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek; duyuruda sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri gibi konulara yer verilecek.

Yönetmelik kapsamına, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmen ve öğretmenler ile eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları alınıyor.
 
Yönetmelik, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 5. maddesindeki aday öğretmenlik ve 6. maddesindeki öğretmenlik kariyer basamakları hükümlerine dayanılarak hazırlandı.
 
Buna göre aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Yetiştirme Programı, eğitim kurulu kararıyla belirlenecek.
 
Aday öğretmenler, yetiştirme programı doğrultusunda eğitim kurumu müdürleri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda eğitim ve uygulama görevlerine tabi tutulacak.
 
Aday öğretmenler; adaylıklarının ilk üç ayını, öncelikle atandıkları eğitim kurumunda, atandıkları eğitim kurumunda danışman öğretmen bulunmaması durumunda ise sırasıyla eğitim bölgesinde, ilçede, ilde bulunan diğer eğitim kurumlarında belirlenen aynı alandan danışman öğretmen ve danışman öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürünün sorumluluğunda geçirecek.
 
Bu süreçte aday öğretmenler, danışman öğretmen gözetiminde izleme ve uygulama yapmak üzere derslere girecek, yetiştirme programı doğrultusunda hizmet içi eğitimlerini tamamlayacak, eğitim kurumunun yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri, eğitim kurumu müdürünün gözetiminde izleyecekler ve uygulamada bulunacak. Ayrıca il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda, atandıkları eğitim kurumu dışındaki eğitim kurumları ile diğer kurumlara yönelik gözlem ve uygulamalara da katılacak.
 
Aday öğretmenlere, adaylıklarının ilk üç aylık döneminde bağımsız olarak ders ve nöbet görevi verilmeyecek. Aday öğretmenler, bu dönemde danışman öğretmen nezaretinde derse girecek.
 
Yetiştirme programı kapsamında eğitimler, eğitim kurulu kararı doğrultusunda merkezî ve mahalli olarak yüz yüze eğitim veya ikisi birlikte olmak üzere uzaktan öğretim yöntemleriyle verilecek.
 
Aday öğretmenlerin, yetiştirme programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunlu olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenlerin eksik kalan eğitimlerini, telafi eğitimi ile tamamlamaları sağlanacak.
 
Adaylık eğitimine yasal mazereti nedeniyle katılamayanlar ile uygulama eksiği bulunanlardan bu eksiklikleri bir yıl içinde tamamlayamayanların adaylık süreci, ikinci yıl içinde bu eksiklikleri giderilecek şekilde tamamlanacak.
 
Adaylık değerlendirme komisyonu, aday öğretmenin yetiştirme programını tamamlayıp tamamlamadığına yönelik değerlendirme yapacak ve programı tamamlayanlar, başarılı sayılacak. Başarılı sayılanların adaylıkları valiliklerce kaldırılacak ve öğretmenliğe atamaları yapılacak.
 

Öğretmenlik kariyer basamakları
Yönetmelik taslağında öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.
 
Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava, sınavın tarihi itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar başvuru yapabilecek. Ayrıca bu öğretmenlerin başvuru yapabilmeleri için kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının bulunmaması, en az 180 saatlik uzman öğretmenlik eğitim programını ve mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekiyor.
 
 
Başöğretmenlik için başvuru koşulları
Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava ise yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, en az 240 saatlik başöğretmenlik eğitim programı ile mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayanlar başvuru yapabilecek.
 
Eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlardan şartları taşıyanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek üzere başvuruda bulunabilecek.
 
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek.
 
Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları, başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları, uzman öğretmenlik eğitim programı ile başöğretmenlik eğitim programının kapsamı, içeriği ve diğer hususlar yönerge ile düzenlenecek.
 
 
Yazılı sınavdan muaf adayların başvuruları
Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.
 
Yönetmelik taslağına göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil, fiilen öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri de dikkate alınacak.
 
Bu kapsamda askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri, eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler ve özel öğretim kurumlarında öğretmen unvanıyla geçen hizmet sürelerinin de ayrıca dikkate alınacağına yönelik hükümler yer alıyor.
 
 
Başvurular
Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az 6 ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Duyuruda, sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilecek.
 
Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yapılacak ve bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar, başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.
 
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ayın başından itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için birer derece verilecek.
 
Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atananlar, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak.
 
Öğretmen, okul yöneticisi ve diğer tüm paydaşlar, taslağa ilişkin görüş ve önerileri 15 Mart'a kadar "ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr" adresine gönderebilecek.
 
İletilen görüş ve öneriler ilgili komisyonlarca değerlendirilerek yönetmeliğe son şekli verilecek ve yönetmelik daha sonra yayınlanacak.

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.