MEB'DEN 10 MADDEDE "ÖZEL OKUL TERCİH" UYARILARI  
MEB'DEN 10 MADDEDE

MEB'DEN 10 MADDEDE "ÖZEL OKUL TERCİH" UYARILARI

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukları için özel okulları tercih edecek velilere, kurumsal yapı, akademik başarı, okul müfredatı, öğretmen profili, fiziki ve teknolojik altyapı gibi kıstasların bulunduğu 10 temel maddeye dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.  

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminde çocuklarını özel okullara kaydettirmeyi planlayan veliler için 10 maddede dikkat edilmesi gereken temel unsurları anlattı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının açıklamasının ardından okullarda kayıt dönemine girildiğine işaret eden Yıldız, bir eğitim kurumunu tercih nedenlerinin iyi ele alınması gerektiğini vurguladı. İlk kez özel okula çocuğunu gönderecek velilere tercih nedenlerine yönelik liste yapmasını öneren Yıldız, "Bir özel öğretim kurumuna çocuğunu kaydettirmeyi düşünen veliler, neden devlet okulları yerine özel eğitimi tercih ettiği üzerine iyi bir irdeleme yapmalı, bunun nedenlerini belirlemeli. Yani ilk düğmenin doğru iliklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. 
 
"Önce okulun kurumsal yapısına, eğitim çıktısına bakın" 
Yıldız, "Her şeyden önce seçilecek özel okulun kurumsal yapısı çok temel ve belirleyicidir. İkincisi okulun akademik başarısı, öğrencileri için sağladığı burslar. Özel okullar düzeyinde mezun ettiği öğrencilerin eğitim çıktısı, yerleştiği üniversitelerin çeşitliliği nedir, mezunlar sonrasında nerelerde istihdam edilmiş? Okulun mezunlarıyla ilgili de bir izleme sistemi var mı? Eğitim programları bu sonuçlar ışığında güncelleniyor mu? Yani okul, kamu okullarıyla mukayese edildiğinde velinin tercihinin buraya yönelmesini karşılayan bir akademik çıktı verebiliyor mu? " şeklinde konuştu. "Üçüncüsü, eğitim personelinin niteliği, sürekliliği ve çeşitliliği. Bir kurum tercih edilirken mutlaka öğretmenleri hakkında bilgi alınması gerekiyor." diyen Yıldız, dördüncü unsur olarak uygulanan öğretim programlarının iyi incelenmesinin önemine dikkati çekti.
 
Özel okulların resmi okulların uyguladıklarından farklı olarak Bakanlıkça onaylı ne tür programları hayata geçirdiği, bunların içeriği, uluslararası niteliği gibi konular hakkında bilgi alınması gerektiğini anlatan Yıldız, şöyle devam etti: "Bir kurumu bir başkasından farklı kılan, velilerin tercih nedenleri arasındaki en önemli hususlardan biri de okulun yabancı dili hangi oranda, niteliklerde öğrettiği. 1'inci ve 2'nci yabancı dil olarak ne okutuluyor, seviyesi nedir, öğrencileri hangi seviyede mezun ediyor? Mezunların bu konuda girdiği sınavlardaki dil beceri düzeyi nedir? 'Yabancı dil öğretiyorum'u herkes diyebilir ama esas olan bu çıktının karşılığı nedir? Velinin mutlaka bunu sorgulaması lazım." 
 
"Okulun toplumdaki olumlu imajını dikkate alın" 
Muammer Yıldız, tercihte dikkat edilecek beşinci kıstasın ise okulun toplumdaki olumlu imajı, kültürel düzeyi ile toplum ve sosyal çevrenin beklentilerini karşılaması olduğunu belirtti. Okul hakkındaki yorumların önemli bir ipucu oluşturduğunu dile getiren Yıldız, "Okulun Türk toplumunun, anayasal düzende öngörülenlere uygun bir kültürel kazanımı var mı? Bu kazanım ne oranda?" ifadelerini kullandı. Yıldız, "Altıncısı, okul öğrencileri hayata hazırlıyor mu? Velinin hayattan beklentisi, çocuğunun düzeyinden beklentisi ne? Okul bunu gerçekleştirebilecek mi? Bu sorulara yanıt aranması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Okulu adım adım gezin, teknolojik altyapısını iyi inceleyin" 
Okulun fiziki donamının, altyapısının önemine işaret eden Yıldız, "Veliler tercihte bulunmadan önce mutlaka okulun her tarafını adım adım gezip görmeli. Dikkat edilmesi gereken yedinci kıstas, okulun teknolojik altyapısı, fiziki donanımı, laboratuvarları, kütüphanesinin incelenmesi, okulun güvenli ve sağlıklı olması noktasında sunduğu ortama dikkat edilmesi, verilen yemek ve servis hizmetlerinin irdelenmesi. Örneğin bana göre, zengin kütüphanesi bulunan bir okulun diğer okullardan ayırıcı vasfı var demektir." dedi.
 
"Sosyal, sportif etkinliklerin listesini isteyin" 
Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sekizinci unsur, bir özel okulu diğerlerinden ayıran bir başka özellik de toplum yararına yaptığı çalışmalar, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikleridir. Veliler okuldan bunun listesini isteyebilir. Bugünün dünyasında sadece akademik diplomaya değil çocuğun hangi sosyal etkinliklere katıldığına, portfolyosunda nelerin olduğuna da bakılıyor. Dokuzuncu kıstas olarak okuldaki öğrenci rehberliği hizmetini ele alabiliriz. 'Model' olarak söyleyebileceğimiz iyi bir okul, rehberlik sistemi çok iyi olan ve bu anlamda liderlik yapabilen okuldur." 
 
"Sözleşmeyi satır satır okuyun" 
Genel Müdür Yıldız, "Onuncu kıstas diyebileceğimiz, en son noktada okul ile veli arasında yapılacak sözleşmede yer alan hükümlerin teker teker okunup incelenmesi, anlaşılmayan hususların sorulması çok önemli. Gözü kapalı imzalanan sözleşmeler mağduriyetler oluşturabilir. Veli neyi imzaladığını çok iyi bilmeli." uyarısını yaptı.  
 
Kurumların başlangıçtaki durumlarının, velinin okula bakış açısının zamanla değişebileceğini, eğitimde birbirine paralel ilerleyen kamu ve özel sektör arasında geçişlerin gayet olağan olduğunu dile getiren Yıldız, "Veliler çocuklarının eğitim aldığı okulda her yıl bu sorgulamaları yapmalı. Hem öğrenci hem de öğretmen sözleşmelerini yıllık yapmamızın temel nedeni bu. Çünkü değişimler olabiliyor. Velinin, bu sözleşme dönemini bir fiyat pazarlığı olarak değil çocuğu için her yıl aynı dikkat ve enerjiyle hareket edeceği bir süreç olarak görmesi gerekiyor." diye konuştu. 
 
"Fiyat en son konuşulmalı" 
Yıldız, okulun kalite belgesinin olup olmadığının da sorgulanabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Veliler özel okullarla görüşmeye gittiğinde daha çok fiyatın üzerinde duruyor. Halbuki bu alınan bir eşya, meta değil çocukların geleceği. Veliler bütün bu kıstasları sorguladıktan sonra en son fiyatı konuşmalı. O zaman kurumun istediği fiyatın verdiği hizmetle orantılı olup olmadığı ve elbette bu ücretin velinin bütçesine uygunluğu değerlendirilebilir. Velinin özel bir kurumu tercih edip etmeme nedeni tek başına fiyat olmamalı."
 
Bu sürecin tüm öğrenci ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldız, okul tercih edecek velilerin mutlaka farklı seçenekleri ele alarak karşılaştırma yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.