HASANA-Âli YÜCEL'İN YAYINLANMIŞ EDEBÎ ESERLERİ


Felsefe Elifbası-Ruhiyat, İstanbul 1923

Surî ve Taıbikî Mantık, İstanbul Millî Matbaa 1926,

Türk Edebiyatı Numuneleri
, Birinci Cilt, (Hıfzı Tevfık (Gönensay) ve İhsan Hamâmîzade (Hamâmî) ile birlikle),    İstanbul Millî Matbaa 1926

Sanat Muhasebeleri
, İstanbul Devlet Matbaası 1928

Tevfik Fikret: Tarihi KadîmDoksan Beşe Doğru
(baskıya hazırlayan: Hasan-Âli) İstanbul 1928

Goethe: Bir Dehanın Romanı
, Remzi Kitaphanesi, İstanbul 1932

Mevlana'nın Rubaîleri
, Remzi Kitaphanesi, İstanbul 1932

Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış
, Birinci Kitap, Remzi Kitaphanesi 1932

Askerlik ve İdare İçin Istılah Olabilecek Türkçe Sözler
, (Ahmet (Caferoğlu ile birlikte), Maarif Vekaleti  Basımevi, Ankara 1933

Dönen Ses, Remzi Kitaphanesi
, İstanbul 1933

Türk Edebiyatı
( Abdülkadir ile birlikte yazılmış), Başvekalet Müdevvenat Basımevi, Ankara

Türk Edebiyatı
(Abdülkadir ile birlikte yazılmış), Devlet Basımevi, İstanbul 1934

Fransa Maarif Teşkilatında Müfettişler
, Devlet Basımevi, İstanbul 1934

Fransa'da Kültür İşleri
, Devlet Basımevi, İstanbul 1936

Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri
, Devlet Basımevi, İstanbul 1937

Fazıl Ahmet Hayatı ve Eserleri
, Cumhuriyet Kitaphanesi, İstanbul 1937

Pazartesi Konuşmaları
, Remzi Kitabevi, İstanbul 1937

Sizin İçin, Çocuklara Şiirlerim
, Ülkü Basımevi, İstanbul 1937

İçten-Dıştan
, Ulus Basımevi, Ankara 1938

Türkiye'de Orta Öğretim
, Devlet Basımevi, İstanbul 1938

Ebedî Şef
, Maarif Basımevi, İstanbul 1939

Maarif Vekili Hasan-Âli Yücel'in 1939 Maarif Şûrasını Açış Nutku
, 17 Temmuz 1939, Maarif Matbaası,  İstanbul 1939

Mantık
, 2 fasikül, Maarif Basımevi, Ankara 1942

Üniversitenin Onbirinci Ders Yılına Başlama Töreninde Maarif Vekili Hasan-Âli Yücel'in Mesajı
,    Kenan Basımevi, İstanbul 1944

Zonguldak'ta Maarif Vekili Hasan-Âli Yücel'in Söylevleri
, Karaelmas Basımevi, Zonguldak 1944

Bilimler Felsefesi
, Mantık, M.E.B, Ankara 1947

Dâvam
, Ulus Basımevi, Ankara 1947

Hasan-Âli Yücel'in Açtığı Davalar ve Neticeleri
, Ulus Basımevi, Ankara 1950

Mantık Dersleri
, Liselerin Son Sınıfları İçin, İstanbul 1952,

Mevlâna
, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 17.12.1952

Felsefe Dersleri, Metafizik, Ahlâk, Estetik, Liselerin Edebiyat Kolları İçin
, Maarif Basımevi,
   İstanbul 1954

Yurttaşlık Bilgis
i, 4. Sınıf (Rakım Çalapala ile beraber yazılmıştır), Atlas Yayınevi, İstanbul 1955

Yurttaşlık Bilgisi
, 5. Sınıf (Rakım Çalapala ile beraber yazılmıştır), Atlas Yaynevi, İstanbul 1955

Hürriyete Doğru
, Inkılâp Kitapevi, İstanbul 1955

İyi Vatandaş-İyi İnsan
, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Seri I, No. 2, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
   Ankara 1956

Kıbrıs Mektupları
, İş Bankası Kültür Cep Kitapları, Sayı 5 Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1957

Edebiyat Tarihimizden I
, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Seri I, No. 6, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
   Ankara 1957

Katip Çelebi ve Kesf-El-Zunun
, ('Katip Çelebi'den ayrı basım), Türk Tarilı Kurumu Basımevi, Ankara 1957

İngiltere Mektupları
, İş Bankası Kültür Cep Kitapları, Sayı 8, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1958

Hürriyet Gene Hürriyet
, Cilt I, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Seri l, No. 14, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1960

Dinle Benden
, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1960

Allah Bir
, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1961

Hürriyet Gene Hürriyet
, C. II. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1966

Atatürk
, Hazırlayanlar; Salih Omurtak, Hasan-Âli Yücel, İhsan Sungu, Enver Ziya Karal, Faik Reşit Unat, Enver    Sökmen, Uluğ İğdemir, 1000 Temel Eser: 25, Millî Eğitim Basımevi, istanbul 1970

Kültür Üzerine Düşünceler
, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 142, Edebiyat Dizisi 35, Ankara 1974

Geçtiğim Günlerden
, İletişim Yayınları, İstanbul 1990

Öğretmen Öğrenci Köşesi
, Hazırlayan Canan Eronat, T.C Kültür Bakanlığı Yayınlarr 1971, Yayımlar Dairesi    Başkanlığı Türk Klasikleri Dizisi: 41, T.T.K. Basımevi, Ankara 1995

Bir Önceki Sayfa