Eğitimde sektörle çalışacak "tematik liseler" belli oldu  
Eğitimde sektörle çalışacak "tematik liseler" belli oldu

Eğitimde sektörle çalışacak "tematik liseler" belli oldu

Bir meslek alanında faaliyet gösterecek ve bulunduğu ilde alana ilişkin çalışan büyük ölçekli sektör temsilcileriyle en az 10 yıl iş birliğinde bulunacak tematik liseler ve bu liselere kayıt koşulları belirlendi.

Eğitimde sektörle çalışacak "tematik liseler" belli oldu

İstanbul´da 6, Sivas, Samsun, Sakarya, İzmir, Erzurum, Bursa, Konya, Antalya, Adana ve Ankara´da birer olmak üzere Türkiye genelinde 16 tematik lise, proje okulu kapsamında faaliyet gösterecek. Tematik liselere kaydolmak isteyen öğrenciler, okul yönetim kurulunca özel yeteneği de içeren değerlendirme sınavına alınacak. Değerlendirme puanının yüzde 30´u ile TEOG puanının yüzde 70´inin toplamından oluşacak puana göre öğrenciler liselere yerleştirilecek. Bakanlığın kararına göre, bir meslek alanında pilot uygulama olarak, belirli eğitim reformu ve programları uygulamak için Türkiye genelinde 16 tematik lise, proje okulu olarak eğitim öğretim verecek.

 

Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği 16 tematik lisenin uzmanlık alanları ve bulundukları iller şöyle:

- Motorlu araç teknolojileri, Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Adana Seyhan)


- Kimya teknolojisi, Mehmet Rüştü Uzel Kimya Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ankara Yenimahalle)


- Uçak bakım, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bakanlık (Antalya Aksu)


- Mobilya ve iç mekan tasarımı, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bursa İnegöl)


- Elektrik-elektronik teknolojisi,  Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Erzurum Yakutiye)


- Denizcilik, Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmir Çeşme)


- Makine teknolojisi, Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konya Beyşehir)


- Motorlu araçlar teknolojisi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sakarya Arifiye)


- Biyomedikal cihaz teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Samsun Tekkeköy)


- Bilişim teknolojileri, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sivas Merkez)


- Plastik teknolojisi, Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul Küçükçekmece)


- Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul Küçükçekmece)


- Kuyumculuk teknolojisi, Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul Küçükçekmece)


- Metal teknolojisi, Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul Pendik)


- Seramik ve cam teknolojisi, Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul Pendik)


- Tekstil, Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul Zeytinburnu)

 

Sektör temsilcileriyle 10 yıllık protokol imzalanacak

Tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi olarak eğitim ve öğretim yapacak okullara öğretmen ataması, yönetici görevlendirilmesi, öğrenci nakil ve geçişlerine ilişkin usul ve esaslar da belli oldu. Bu liseler, meslek alanı ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler ile bunların temsilcisi kurum ve kuruluşlarla en az 10 yıl süreli iş birliği protokolleri yapacak. Protokoller, öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamı, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi konuları içerecek.

 

Okullarda yönetim kurulları oluşturulacak

Tematik liselerde, okul yönetim kurulları oluşturulacak. Bu kurullar, okul müdürü, bir müdür yardımcısı, protokol imzalayan tarafın temsilcisi, zümre başkanları, alan şefi, okul aile birliği başkanı ve okul öğrenci meclisi başkanından oluşacak. Sekretaryası okul müdürlüğünce yürütülecek. Bu kurullar, yılda en az iki defa okul müdürünün başkanlığında, tüm üyelerin katılımıyla toplanacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Okul yönetim kurulu, okula atanacak öğretmenleri belirlemek üzere, okulun bulunduğu ilde görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler arasından, bunun mümkün olmaması halinde il dışından, okulun norm ihtiyacının üç katı kadar adayı belirleyerek MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne teklifte bulunacak.


Alan, bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.


Okulda görevlendirilecek müdür yardımcılarını belirlemek üzere, öncelikle okulun öğretmenleri arasından olmak üzere aynı ildeki öğretmenler arasından ihtiyacın üç katı kadar aday belirlenerek Genel Müdürlüğe bildirilecek. Kurul, gerektiğinde sektörün önerdiği eğitici personeli alan ve dal derslerinde görevlendirecek.


Bu liselerde sektörün ve alanın özelliğine göre iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, meslek ahlakı, yabancı dil gibi eğitim programları planlanacak, yetiştirici ve destekleyici kurslar veya yaygın eğitim yoluyla öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek üzere meslek kursları düzenlenecek. 


Öğrenci ile öğretmenlerin gelişimi için ulusal ve uluslararası fuar, yarışma, konferans, seminer gibi faaliyetler düzenlenecek ya da bu gibi faaliyetlere okulun katılımı sağlanacak. Her dönemde en az bir kez olmak üzere sektör temsilcileri ile öğrenciler bir araya getirilerek kariyer günleri yapılacak.


Öğrencinin, akademik ve mesleki başarısını izlemek ve değerlendirmek amacıyla 10´uncu sınıftan itibaren her ders yılı sonunda uygun görülen alan ve dal derslerine yönelik yeterlilik sınavı, sektörle birlikte gerçekleştirilecek. Bu sınavların sonucunda ihtiyaç duyulması halinde destekleyici eğitimler düzenlenecek.

 

Öğrenci alımı için kılavuz yayımlanacak

Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine başvuru koşulları, kontenjanı, tercih ve yerleştirme takvimi MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu´nda ilan edilecek.Öğrencilerin kayıt işlemleri, e-Kılavuz doğrultusunda okul müdürlüğünce gerçekleştirilecek. Öğrencinin alanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olup olmadığını belirlemek için okul yönetim kurulu tarafından özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği, genel yetenek test bataryası, mesleki beceri performans testi yöntemlerinden bir ya da birkaçı uygulanacak. Bu kapsamdaki değerlendirme 500 puan üzerinden yapılacak. Öğrenciler, değerlendirme puanının yüzde 30´u ile TEOG puanının yüzde 70´inin toplamıyla bulunacak puana göre sıralanacak. Bu puana göre kontenjan kadar öğrenci asıl listede ilan edilecek. Diğer öğrencilere yedek sıra numarası verilecek.

 

Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kesin kayıt işlemleri, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı kapsamında tercih işlemleri başlamadan önce tamamlanacak. 9´uncu sınıf süresince boşalan kontenjanlara yedek sıra numarası esas alınarak nakil ve geçiş hakkı verilecek. Okullarda 9´uncu sınıfta üçten fazla şube oluşturulamayacak ve her bir şubedeki öğrenci sayısı 30´u geçemeyecek. Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, diğer mesleki ve teknik Anadolu liselerine nakil ile geçişler, genel esaslar çerçevesinde yapılacak. Diğer ortaöğretim kurumlarından tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine 10´uncu sınıfın başından itibaren nakil ile geçiş olmayacak. Okul müdürlüğünün bütçesi, Bakanlıkça tahsis edilecek ödenekler, yerel ve sektör tarafından sağlanan kaynaklardan meydana gelecek.

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.