Cumhurbaşkanı Atatürk, Eskişehir'de Tayyare Mektebinde uçuşları izlerken
(9 Haziran 1936)