Cumhurbaşkanı Atatürk, Mersin'de öğretmen ve öğrencileri selâmlarken
(19 Kasım 1937)