Cumhurbaşkanı Atatürk, Üçüncü Türk Dil Kurultayında bir grup delege ile birlikte (Ağustos 1936)