"Savaş zorunlu ve hayatî olmalı... Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça, savaş bir cinayettir."