YARARLANILAN KAYNAK ESERLERABADAN, Yavuz - Atatürk ve İlkeleri, Varlık Yayınları, İstanbul, 1973.

ADIVAR, Halide Edip - Türk'ün Ateşle İmtihanı, İstanbul. 1962.

AFET İNAN, A. - Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara, 1959.

AĞAOĞLU- Samet - Kuva-i Millîye Ruhu, Birinci Büyük Millet Meclisi, 3. Baskı, İstanbul, 1964.

AKSOY, Ömer Asım - Atatürk ve Dil Devrimi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1963.

ALTAY, Fahrettin - Millî Mücadele Hatıralarım, Hayat Dergisi, Sayı: 127, İstanbul, 1959.

ATADAN- Makbule - Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, İstanbul, 1955.

ATAY, Falih Rıfkı - Atatürk'ün Bana Anlattıkları, İstanbul, 1955.

AYDEMiR, Şevket Süreyya - Tek Adam, 3. Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1976.

AYDEMiR, Veli - Bütün Yönleriyle Atatürk, Ankara, 1970.

BALTACIOGLU, İsmail Hakkı - Atatürk, Yetişmesi, Kişiliği, Devrimleri, Erzurun, 1973.

BELEN, Fahri - Atatürk'ün Askeri Kişiliği, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1963.

BAYDAR, Mustafa - Atatürk'le Konuşmalar, Varlık Yayınları, İstanbul, 1961.

BAYUR, Hikmet - Atatürk'ün Hayatı ve Eserleri, Ankara, 1963.

BiNGÖL, Vasfi - Atatürk'ün Millî Eğitimle ilgili Düşünce ve
Buyrukları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1979.

BORAK, Sadi - Atatürk'ün Özel Mektupları, Varlık Yayınları, İstanbul, 1961.

BURDURLU, İsmet Zeki - Atatürk Şiirleri Antolojisi, Uyanış Dergisi Yayınları, İzmir, 1967.

CONK, Cemil - Çanakkale ve Conk Bayırı Savaşları, Ankara, 1959.

ÇiLLER, Selâhattin - Atatürk İçin Diyorlar Ki, Varlık Yayınları, İstanbul, 1965.

DAVER, Bülent - Türkiye Cumhuriyeti'nde Lâiklik, Ankara, 1955.

DOĞAN, Avni - Kurtuluş ve Sonrası, İstanbul, 1964.

DURSUNOĞLU, Cevat - Atatürk'ün Kişiliği, Çeşitli Cepheleriyle Atatürk, Robert Koleji Yayınları, İstanbul. 1964.

EMRE, Ahmet Cevat - Büyük Gazi ve Sanat, Ankara, 1928.

ERlKAN, Celâl - Komutan Atatürk, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1972.

EROĞLU, Prof. Dr. Hamza - Türk İnkılâp Tarihi, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1982.

EYÜBOĞLU, İsmet Zeki - Atatürk'ten Özdeyişler, İstanbul, 1982.

FEYİZOGLU, Osman Güngör - (Emekli General) Atatürk İlkeleri ve İnkılâbımız, İstanbul. 1982.

GÜVENTÜRK, Faruk - Atatürk ve Lâiklik, Ankara, 1968.

KANSU, Mazhar Müfit - Atatürk'le Beraber, Ankara, 1973.

KARAL, Prof. Dr. Enver Ziya - Atatürk'ten Düşünceler, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1981.

KARAL, Prof. Dr. Enver Ziya - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, 1981,

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri Atatürk - Bütün Eserleri, Ankara, 1980.

KARACAN, Ali Naci - Lozan, Ankara, 1943.

KOCATÜRK, Prof. Dr. Utkan - Atatürk Kronolojisi, Ankara, 1981.

KOCATÜRK, Prof. Dr. Utkan - Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1969.

LORD, Kmros - Atatürk. Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Sander Yayınları, İstanbul, 1972.

MELZIG. Prof. Dr. Herbert - Atatürk'ün Başlıca Nutukları, Ankara, 1944.

MUMCU- Ahmet - Atatürkçülükle Temel İlkeler, İstanbul, 1981.

ÖNDER, Mehmet - Atatürk Evleri - Müzeleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1970.

ÖZDEMlR, N. Sami - Bayraklaşan Atatürk, İstanbul, 1963.

ÖZDEMlR. N. Sami - Atatürkçü'nün Elkitabı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981.

SOYAK, Hasan Rıza - Atatürk'ten Hatıralar, Cilt: l, İstanbul, 1973.

SÖNMEZ, Cemil - Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım, Ankara 1998

SÜMER, Nurullah Esat - Ölümsüz Atatürk, Sümerbank Dergisi, Cilt: l, İstanbul. 1973.

ŞAHİN, Muhammed - TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Ankara, 2000

TEVETOĞLU- Dr. Fethi - Atatürk'le Samsun'a Çıkanlar. Ankara, 1971.

TÜNAY. Bekir - Atatürk'ün Devrim Destanı, Ankara, 1971.

ÜLKÜTAŞIR, M. Şükrü - Atatürk ve Harf Devrimi. Ankara, 1971.

ÜNAYDIN, Ruşen Eşref - Atatürk'ü Özleyiş, Ankara, 1954.

VELİDEDEOĞLU, Ord. Prof. Dr. Hıfzı VELDET - Söylev (Nutuk). İstanbul, 1978.

ATATÜRK AYDINLIĞI - Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997

ATATÜRK'ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ - Türk İnkılâp Enstitüsü Yayınları, Cilt: l, 2, 3, Ankara, 1981.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE - Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1992.

ATATÜRK-SÖYLEV - Türk Dil Kurumu Yayınları, Birinci, İkinci ve Altıncı Baskılar, Ankara, 1974.

ATATÜRK YOLU - Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1987.

ATATÜRKÇÜLÜK - Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, Cilt: l, 2, 3, İstanbul, 1984.

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK SÖYLEVİNİN 50. YILI SEMİNERİ -Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1980.

ATATÜRK HAFTASI ARMAĞANI - Atatürk Dergisi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Sayı: 19, Ankara, 1968.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHÎ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ - Atatürk Üniversitesi Yayınları, Cilt: l, Sayı: 14. Erzurum, 1990.

ATATÜRK VE KÜLTÜR - Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1981.

KEMALİST ÜLKÜ - Atatürk Özel Sayıları, Türk Kültürü Dergisi, 1971-1978 yılları arasındaki sayılar.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1986