BAKAN SELÇUK, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA SUNUM YAPTI  
BAKAN SELÇUK, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA SUNUM YAPTI

BAKAN SELÇUK, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA SUNUM YAPTI

Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Millî Eğitim Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, komisyondaki sunumunda, bakanlık olarak gerçekleştirmek istedikleri dönüşümün, adil, insan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel, uygulamada yerli, esnek, beceri ve görgü odaklı, hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemek olduğunu söyledi. Temel amaçlarının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile etkinliği ve sorun çözme kapasitesi artan her bakanlığımız gibi Milli Eğitim Bakanlığı da hayata geçireceği 2023 Eğitim Vizyonu´ndaki çalışmalarla Türk eğitim sistemine güç katacaktır." dedi. 
 
Bugün toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, hemen her alanda ortaya konulan başarı hikâyelerini, eğitim alanında yapacakları çalışmalarla taçlandırmanın zamanı olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle devam etti: "Eğitim bütçemiz, 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde 17´sine denk düşecek şekilde 161 milyar 612 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçe çerçevesinde Bakanlığımızın yeni dönemde oynayacağı rol; talim ve terbiyeyi Türk milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı inşasına öncülük etmekten ibaret olacaktır. 
 
2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 11 bin 649 okul öncesi, 24 bin 963 ilkokul, 19 bin 284 ortaokul ve 12 bin 515 lise olmak üzere toplam 68 bin 411 okulumuzda, 1 milyon 97 bin 292 öğretmen ve toplam 17 milyon 505 bin 379 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz.
 
Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız; nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesillerimizdir. Bu kapsamda müfredat, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir. Zorunlu ders saatleri ve çeşitleri tüm kademelerde azaltılarak, temel derslerde derinleşilebilmesi, kişiselleştirme yapılabilmesi ve uygulama etkinliklerinin yürütülebilmesi için gereken zaman sağlanmış olacaktır. Geleceğimize yön verecek vizyonumuz; müfredatı bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşımayı hedeflerken, başarının anahtarı olarak öğretmen eğitimini, okullar arasındaki eşitsizliği asgariye indirmeyi ve sınav baskısını azaltmayı ön koşul olarak görmektedir."
 
"Sorgulamayı gerektiren bir süreç” 
Öğrenme materyallerinin doğasının, öğrenenlerin doğasıyla uyumlu olması gerektiğine değinen Ziya Selçuk, günümüzde çocukların öğrenmeyle ilişkisinin, pasif bir dinleyici olmanın ötesinde, onlar için öğrenmenin kendi meraklarını takip ederken katılımcı olmayı, deneyimlemeyi ve sorgulamayı gerektiren bir süreç olduğuna vurgu yaptı. Öğretim programlarının, bilgi teknolojileri destekli öğretime uyumlu hale getirilmesiyle oluşturulan dijital içeriklerin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğretmen, öğrenci ve velilere sunulduğunu bildiren Bakan Selçuk, "EBA, öğretmen ve öğrencileri tanıyan, bireyselleştirilmiş öğrenim imkanı sağlayan, kullanıcıya yapay zeka algoritmalarını da kullanarak önerilerde bulunan, analiz ve raporlama yapan yeni nesil bir sistemdir. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında EBA´nın içerik normları ve kalite standartları tüm muhtemel kullanım senaryolarını destekleyecek şekilde Ulusal Dijital İçerik Arşivine dönüştürülecektir." dedi. Bu kapsamda içerik çeşitliliğini artırmak üzere ülke çapında içerik geliştirme ekosistemi kurulacağını açıklayan Selçuk, ayrıca dijital içerikleri etkin olarak kullanma ve geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik de EBA üzerinden eğitimler verileceğini duyurdu. 
 
Yeni EBA modelinde yabancı dil öğretimi konusunda da ulusal ve uluslararası yayıncılardan yenilikçi dijital kaynaklar temin edilerek EBA üzerindeki mevcut içerik havuzun daha da genişletileceğini bildiren Selçuk, ayrıca oluşturulacak yabancı dil içerik havuzunda öğretmen ve öğrenciler için çevrimiçi dinleme, konuşma, okuma, yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilecekleri dijital ortamlar oluşturulacağını kaydetti. Öğrenme süreçlerinde teknoloji desteği konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Selçuk, "Bugüne kadar 432 bin 288 adet etkileşimli tahta, okullarımıza kurulmuştur. 15 bin 103 okulda bir milyondan fazla uç kurulumu yapılmıştır. Altyapısı tamamlanan okullara Sanal Özel Ağ (VPN) internet erişimi verilmektedir." dedi. 
 
"5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu hale getirilecek" 
Toplumsal refahın artmasının ve ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilir kalkınmasının eğitim sisteminin ilk basamağı olan okul öncesinden başladığına dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti: "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi 2 bin 577 anaokulunda 18 bin 480 öğretmen ve 349 bin 854 öğrenci, 20 bin 186 ana sınıfında 36 bin 982 öğretmen ve 764 bin 462 öğrenci bulunmaktadır.
 
Ayrıca 3 bin 596 özel anaokulu da öğrencilerimize hizmet vermektedir. Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve kurumsallaşması yönünde yapılan çalışmalar ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 5 yaş net okullaşma oranında bir önceki yıla göre yüzde 8,09´luk bir artış olmuş, bu sayede okullaşma oranı yüzde 66,88´e ulaşmıştır. 4-5 yaş grubunda ise net okullaşma oranı yüzde 50,42´dir.
 
Bakanlık olarak hedefimiz 3 yıl içinde 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu hale getirilmesidir. Erken çocukluk eğitimi, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde destekleyen, yaşam boyu iyi olma haline katkı sağlayan bir eğitim kademesidir. Bu bilinçten hareketle, şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi 23 bin 74 ilkokulda 250 bin 124 öğretmen ve 5 milyon 23 bin 621 öğrenci, 17 bin 114 ortaokul ve imam hatip ortaokulunda 308 bin 127 öğretmen, 5 milyon 116 bin 642 öğrenci ve 311 yatılı bölge okulunda 5 bin 502 öğretmen ve 72 bin 420 öğrenci bulunmaktadır."
 
Teneffüs süreleri artırılacak 
İlkokul ve ortaokul dönemlerinin hayatın temelini oluşturduğuna vurgu yapan Selçuk,  bu dönemde verilecek eğitimin, sağlam bir zeminde oluşmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Temel eğitime aşırı bir akademik anlam ve içerik yüklemeksizin basit, sade ve çocuğun doğasına saygılı bir yaklaşımın benimseneceğini bildiren Selçuk, "Öğrenme ekosistemi içerisinde çocukları şimdiye uyandıracak ve geleceğe hazırlayacak vasıfta bir bilinç ve farkındalık geliştirmek temel eğitimde esas olacaktır." ifadesini kullandı. Selçuk, "Bu amaçları hayata geçirebilmek için ilkokul kademesinin amaçları dikkate alınarak, çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak, Türkçe´nin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacak, ilkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri artırılacaktır." dedi.
 
Bakan Selçuk, bilimsel becerilere sahip bireylerden oluşan toplumların, diğerlerine göre daha belirgin bir güce sahip olduğunu söyledi. Bu yılki eğitim ve öğretim yılında resmi 2 bin 582 Anadolu lisesinde 92 bin 953 öğretmen, 1 milyon 522 bin 20 öğrenci, 310 fen lisesinde ise 7 bin 965 öğretmen ve 124 bin 219 öğrenci bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, "92 sosyal bilimler lisesinde 2 bin 504 öğretmen, 39 bin 540 öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 984 okulda, 103 bin 422 öğretmen ve 1 milyon 685 bin 779 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca, 2 bin 606 özel genel lise, 1 açık öğretim lisesi bulunmaktadır." diye konuştu. 
 
Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlaması ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştirmesi için yapısal ve bütüncül bir dönüşüme gereksinim duyulduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti "Bu amaçla, ortaöğretimde esnek ve modüler müfredat uygulanacak, ders saatleri azaltılacak, çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına göre esnek seçmeli ders setleri yapılandırılacak, çocuklarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlilikler kazandırılacak, alan seçimi 9´uncu sınıfta başlatılacaktır. Fen ve sosyal bilimler liseleri, Türkiye´nin özellikle temel bilimler başta olmak üzere tüm alanlarında entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya ilişkin çabalarında çocuklarımızın var olan kapasitelerini geliştirmek için kurulmuştur. Yakın tarihimizde başarılı mühendisler, hekimler, edebiyatçılar, sanatçılar, akademisyenler, iş ve bilim insanlarının yetiştiği bu kurumlarımızın kapasitelerini artırmak önceliklerimiz arasındadır."
 
İmam hatip liselerinde 504 bin öğrenci
Bakan Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bin 607 imam hatip lisesinde 44 bin 952 öğretmen ve 504 bin 327 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edildiğini kaydederek, devletin, öğrencileri dinin temel kaynaklarıyla doğru şekilde tanıştırmasının, imam hatip okullarının toplum tarafından sahiplenilmesini sağladığını söyledi. Selçuk, "Hiçbir okul türündeki öğrencimiz bir diğerinden daha avantajlı ya da dezavantajlı değildir. Hepsi hak temelli bir bakış açısıyla her türlü desteğe layıktır. Çocuklarımızın akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek için imam hatip okullarıyla yükseköğretim kurumları arasında iş birliği geliştirilecektir." dedi.
 
Eğitimin önemli alanlarından bir diğerinin de Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için verilen mesleki ve teknik eğitim olduğuna değinen Selçuk, resmi 3 bin 792 mesleki ve teknik ortaöğretim okulunda, 134 bin 870 öğretmen ve 1 milyon 405 bin 890 öğrencinin eğitim ve öğretime devam ettiğini açıkladı. Yetenek sınavı ile öğrenci alan 82 güzel sanatlar lisesi ve 74 spor lisesinin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim kapsamına dahil edildiğini bildiren Selçuk, "82 güzel sanatlar lisesinde 2 bin 371 öğretmen, 15 bin 818 öğrenci ve 74 spor lisesinde bin 260 öğretmen, 17 bin 526 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Ayrıca 420 özel meslek lisesi bulunmaktadır." ifadesini kullandı. 
 
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artırılması ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesinin bir diğer öncelikleri olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu: "2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminden itibaren işletmelerde beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından öğrencilere ödenen ücrete devlet olarak katkı verilmektedir. Böylece daha fazla işletmenin daha çok öğrenciye beceri eğitimi ve staj imkânı sağlanmasının önü açılmıştır. Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına devam eden öğrencilerin, alan eğitimine başladıkları andan mezun oluncaya kadar iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devlet tarafından ödenmektedir. Belirli bir sektörün öne çıktığı ve yoğunlaştığı merkezlerde sadece bu sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere bir meslek alanında eğitim veren tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri açılmıştır. Geçen yıl eğitim ve öğretime başlayan tematik meslek liseleri sayımız 13 ilde 20´ye ulaşmıştır. Güneş ve rüzgar zengini Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik, ısınma gibi kullanılan enerjinin çoğunluğunu güneş ve rüzgardan sağlayacak çevre dostu Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi faaliyete başlamıştır. Mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitimi verilen alanlarla ilgili 3 boyutlu modelleme tekniği ile öğretim materyalleri hazırlama çalışmaları devam etmektedir."
 
27 alanda destek
Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, sanayi kuruluşlarına kaliteli iş gücü sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla, organize sanayi bölgelerinde ya da dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için; eğitim desteği ödemesi yaptıklarını anımsatarak, bu eğitim ve öğretim yılında 27 alanda eğitim ve öğretim desteği verdiklerini söyledi. Organize sanayi bölgelerinin içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören her öğrenci için 4 bin 630 liradan başlayarak alanlara göre 6 bin 420 liraya kadar eğitim ve öğretim desteği verildiğini aktaran Ziya Selçuk, "Bu kapsamda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 71 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesine 216 milyon 934 bin 638 lira ödeme yapılmıştır. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören 53 bin 595 öğrencinin eğitim ve öğretim desteği ödemesi Bakanlığımızca karşılanacaktır." bilgisini verdi. 
 
Geçtiğimiz yıl 117 olan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sayısının bu yıl 81 ilde olmak üzere 135´e çıkarıldığını aktaran Selçuk, 2018 Haziran ayı itibarıyla BİLSEM´lerde toplam 33 bin 720 öğrenciye eğitim verildiğini bildirdi. Selçuk, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında özel eğitim okullarında toplam 50 bin 25 özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim aldığını ifade ederek, "2017-2018 eğitim ve öğretim yılında özel yetenekli bireyleri tanılama sürecinde 1, 2 ve 3´üncü sınıf düzeyindeki 259 bin 166 öğrenci tablet bilgisayar üzerinden grup tarama uygulamasına katılmıştır." diye konuştu.
 
Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlardaki özel yetenekli çocukların yeteneklerine uygun bir eğitim içeriği ve ortamı sunmanın Bakanlıklarının öncelikli politikaları arasında bulunduğunu aktaran Selçuk, tüm yerleşim yerlerinde bulunan özel yetenekli öğrencilerin özgün tanılama araçları ile tespit edilmesi ve gelişim süreçlerinin desteklenerek izlenmesinin, bu öğrencilerin uzun vadede hem bireysel yaşamlarına hem de ülkenin büyümesine katma değer oluşturmalarının sağlanacağını söyledi. Bu amaçla özel yetenekli bireylerin eğitimi için yeni bir mevzuat hazırlanacağını duyuran Bakan Selçuk, "Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bilim ve Değerlendirme Kurulu kurulacak, bilim ve sanat merkezleri yeniden yapılandırılacaktır. Halen uygulanmakta olan özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye taşınacaktır." dedi. 
 
13 bin 679 özel okul bulunuyor 
Bu eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ülke genelinde 13 bin 679 özel okul bulunduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında tüm özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının (açık öğretim hariç)  yüzde 2,53 iken 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bu oranın yüzde 8,2´ye yükseldiğini açıkladı. Örgün eğitim içerisindeki özel okul sayılarının toplam okul sayısına oranını ise yüzde 17,8 olarak duyuran Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Son yıllarda hızlı bir ivme kazanan özel öğretimin sınav merkezli bir bakış açısından uzaklaşarak kalite odaklı gelişim göstermesi büyük bir önem taşımaktadır. Sadece nicel hedef gözetilerek özel öğretimin yaygınlaşması nitelik-nicelik dengesini bozarak özel öğretimin toplum tarafından algılanma biçimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür bir algı öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin zarar görmesine yol açabilmektedir. Eğitim sisteminde ciddi bir yük üstlenen özel öğretim alanı önümüzdeki üç yıllık süreçte sistemin içinde daha esnek ve amaca yönelik bir yapıya dönüştürülecektir. Uluslararası standartlar gözetilerek gelişen özel öğretim, tüm okullar için destekleyici ve geliştirici bir işlev üstlenecektir. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Bakanlığımızın başlatmış olduğu eğitim ve öğretim desteği uygulaması, devlet okullarındaki ikili eğitim yükünün ve derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasına katkı sağlamıştır.
 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 301 bin 777 öğrenciye 1 milyar 207 milyon 708 bin 478 lira eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapılmıştır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında geçen yıllardan hak kazanan ve bu eğitim ve öğretim döneminde yeni katılan 75 bin öğrenci ile toplamda 253 bin 827 öğrencinin eğitim ve öğretim desteğinden faydalanması planlanmıştır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ödeme miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken belirlediği oranda artırılarak, eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 ile 4 bin 610 lira arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecektir. Özel öğretimde istatistiklerden de anlaşılacağı üzere nicelikle ilgili önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız. Buradaki bakış açımız dezavantajlı durumda olan resmi okullarımızdaki niteliksel ve nicel gelişime hizmet etmektir."
 
Çocukların daha iyi öğrenmeleri için öğretmenlerin mesleki gelişimleri bağlamında onlara işlevsel, kariyerle ilişkili ve akredite sertifika ve diplomaya bağlı öğrenme imkânları sunacaklarını bildiren Selçuk, bu durumun etkili bir bireysel ve mesleki gelişim modelinin hayata geçirilmesini zorunlu kıldığını dile getirdi. "Bu çerçevede öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişim etkinliklerinin lisansüstü öğrenim basamağına taşınarak yeni bir mesleki gelişim paradigması, sistem ve modeli oluşturulacaktır." diyen Selçuk, "Bu paradigmada bilme, okuma, öğrenme, öğretme, bilgiye ulaşma, değişime ve erdemlere yönelik liderlik etme gibi tarihi ve kültürel geleneğimizdeki kodlarımızı koruyarak ‘zamanın ruhunda’ mesleki uzmanlık yeterliklerini güçlendirmeye yönelik olacaktır." ifadesini kullandı. 
 
Selçuk, "Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile gerçekleştirilecek iş birliği ve koordinasyon aracılığıyla öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri çağdaş bir yaklaşımla lisansüstü düzeyde diplomaya dayalı olarak yapılandırılacaktır. Ayrıca, mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi için aidiyet duygusunu güçlendirecek adımlar atılacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimizde uluslararası alanda daha güçlü bir Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşmış olacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 
 
920 bin 524 öğretmen
Bu noktada, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki mevcut personel hakkında bazı bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 920 bin 524 öğretmen bulunduğunu bildirdi. Selçuk, "Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 66´sına karşılık gelmektedir. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65’ine tekabül etmektedir." açıklamasında bulundu. Bu süre içinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 16’ya, ortaöğretimde de 12´ye düştüğünü aktaran Selçuk, tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseltildiğini söyledi. 
 
Öğretmen ihtiyaçlarının Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre belirlendiğini hatırlatan Selçuk, "Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 89,16 Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde yüzde 86,42 ülke genelinde ise yüzde 89,72 seviyesindedir." dedi. Ziya Selçuk, şöyle konuştu:"Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 3.320 lira, ek ders ücreti net 13,90 lira olmuştur.  Haftada 15 saat ayda 60 saat ek ders veren bir öğretmene 834 lira ek ders ücreti ile toplamda 4 bin 154 lira aylık ücret ödenmektedir. Ayrıca tüm öğretmenlere, her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği verilmekte olup 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bin 130 lira ödenmiştir.
 
Dünyadaki başarılı eğitim sistemleri incelendiğinde izleme, değerlendirme ve denetim süreçlerindeki farklılaşmanın odağında öğretimin iyileştirilmesine yönelik öğretmen ve okul temelli rehberlik yer almaktadır. Bakanlık olarak teftiş sisteminin okul geliştirme amaçlı rehberlik boyutunu öne çıkaracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz." Nitelikli bir eğitim için öncelikle eğitim altyapısının tamamlanması gerektiğini belirten Selçuk, "Derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltma ve ikili öğretime son vererek tüm okullarımızda tam gün eğitim ve öğretime geçmek için okul ve ek derslik yapımı çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi. 
 
Selçuk, bu çerçevede 2003´den bugüne kadar, 50 bin 735´i hayırsever vatandaşlar tarafından olmak üzere toplam 296 bin 641 yeni dersliğin yapımının tamamlanarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulduğunu belirtti. Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Bu vesileyle, gerek derslik yapımı ve gerekse diğer ayni ve nakdi bağışlarıyla eğitimimize gönülden destek olan hayırseverlerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Her eğitim kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı, yeni yapılan derslikler sayesinde, ülke genelinde her geçen gün azalmaktadır. Bütün bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 24’e, ortaöğretimde ise 21´e düşmüştür. Tekli eğitime geçiş sürecinde arsadan kaynaklanan problemleri en aza indirebilmek için eğitim yapıları tip projelerinde taban ve toplam inşaat alanı küçük okul projeleri geliştirilecektir. Projelerden en az 1 tanesinin yeşil bina özelliğine sahip olmasına dikkat edilecektir. Bu projelerde, ilkokuldan başlayarak tüm öğretim kademelerinde okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için ´tasarım-beceri atölyeleri´ planlanacaktır. Bu atölyeler; bilim, sanat, spor ve kültür odaklı etkinliklerin gerçekleştirildiği mekanlar olarak tasarlanacak olup öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesini önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır. Tasarım-beceri atölyeleri, bilim ve sanat merkezleri ile ilişkilendirilecek ve okul bahçelerinin atölye ile bağlantılı olarak yeniden tasarlanıp yaşam alanlarına dönüştürülmesi sağlanacaktır."
 
Bakan Selçuk, İçişleri Bakanlığı ile imzaladıkları "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İş birliği Protokolü" kapsamında yürütülen faaliyetleri aktardı. Selçuk, "MEB, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ve ASELSAN A.Ş´nin yükleniciliğinde 762 okulda güvenlik kamerası kurulumu çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu´ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla 2003 yılından 2018 Nisan ayı sonuna kadar ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin annelerine 6 milyar 482 milyon 550 bin 446 lira ödeme yapıldığını aktardı. 
 
Ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin verileri de paylaşan Selçuk, "2003´ten 2018 yılına kadar toplam 2 milyar 850 milyon 288 bin 456 kitap öğrencilerimize ücretsiz dağıtıldı. Bu uygulama için toplam 5 milyar 506 milyon 519 bin 749 lira ödeme yapıldı. Ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılması amacıyla 2019 yılı Bakanlık bütçesine 477 milyon 500 bin lira, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu´ndan 2019 yılı için 881 milyon lira kaynak tahsisi öngörüldü." diye konuştu. İlköğretim ve ortaöğretimde 273 bin 724 öğrenciye 2018 yılı itibarıyla 234,7 lira aylık burs ödendiğini aktaran Selçuk, ayrıca 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren 2 bin 511 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 371 bin 9 kişinin faydalandığını belirtti. Bakan Selçuk, "Engellilerin eğitim ve rehabilitasyonuna ilişkin olarak 2006 yılından 2018 yılı Ekim ayına kadar bütçemizden 17 milyar 433 milyon 710 lira harcandı." bilgisini paylaştı. 
 
Taşımalı eğitim azaltılacak
2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 430 bin 920 öğrenciye taşıma hizmeti verildiğine dikkati çeken Selçuk, "Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi artırılacak, yatılılık imkânlarının ihtiyaç duyan tüm öğrenciler için ülke geneline yayılımı sağlanacak ve pansiyon hizmetleri tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin azaltılmasını hedefliyoruz." dedi. Bakan Selçuk, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında destekleme ve yetiştirme kurslarında 566 bin 980 öğretmenin görev yaptığını belirterek, bu kurslara 4 milyon 64 bin 695 öğrencinin katıldığını kaydetti.
 
Yurt dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri
Ziya Selçuk, Millî Eğitim Bakanlığının 34 ülkede 31´i eğitim müşavirliği ve 25´i eğitim ataşeliği olmak üzere toplam 56 temsilciliğinin bulunduğunu belirtti. Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların çocuklarına, Bakanlığın açtığı 16 ilkokul, 23 ortaokul, 26 lise, 2 Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi (TÖMER) olmak üzere toplam 67 eğitim kurumunda eğitim ve öğretim hizmeti verildiğini aktaran Selçuk, "Yurt dışındaki çocuklarımızın kimliklerini koruyarak, bulundukları ülkelerde hayatın her alanında önemli yer edinmesi için özellikle Avrupa ülkelerinde Türkçe ve Türk Kültürü dersi adı altında eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir." diye konuştu. 
 
Türkiye Maarif Vakfı´nın 91 ülke ile resmi temas sağladığını, 47 ülkede temsilcilik açtığını ve 31 ülkede 2 üniversite 162 okul ile eğitim ve öğretime devam ettiğini belirten Selçuk, "Bu eğitim hizmetlerinde gelişmeleri takip etmek ve seri bir şekilde örgün eğitim sistemimize entegre etmek amacıyla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde Türkçe Öğretim Programları ve Ders Araç Gereçleri Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bu çerçevede, söz konusu çalışma grubumuzun odaklandığı hususlar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının ihtiyaç duydukları programlar ve ders araç gereçleri ile Türkiye Maarif Vakfı´nın hedef kitlesi olan yabancı öğrencilere yönelik ders araç gereçleridir." ifadelerini kullandı. Selçuk, 49 farklı ülkede 3 bin 730 öğrencinin lisansüstü eğitim ve öğretim gördüğünü aktardı. 
 
Yabancı dil eğitimi için düzenleme yapılıyor
Bakan Selçuk, 54 zorunlu dersin müfredatının güncellendiğini hatırlatarak, seçimlik derslerle ilgili güncelleme çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. Yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçme değerlendirme yaklaşımında düzenlemelere gidildiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti: "Önümüzdeki süreçte gerekli altyapı hazırlandıktan sonra 2. sınıflardan başlayarak kademeli olarak 2-12. sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak, ülke genelinde, seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacak. Bu çerçevede 2-4. sınıflarda oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı benimsenecek. 5-8. sınıflarda ´farklılaştırılmış eğitim modeli´ uygulanacak. Bu modelde öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine göre bireysel öğrenme gereksinimleri ön plana alınacak. 9-12. sınıflarda ise lise türüne göre özel amaçlı İngilizce´ modeliyle ilgili İngilizce dili becerisi/becerileri öncelikli olarak geliştirilecek. Okul ve program türlerine göre farklı dil becerilerinin ön plana çıkarıldığı öğretim yöntemleri kullanılacak. Örneğin, turizm ve otelcilik programı uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilirken, sosyal bilimler liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacak. Yabancı dil öğretmenlerinin lisansüstü ve sertifika düzeylerindeki hizmet içi eğitim çalışmalarına uluslararası ve ulusal düzeydeki kaynakların kullanımıyla özel bir önem verilecek. Deneyimli öğretmenlerin birikimleri kurumsal bir yapı içinde değerlendirilecek."
 
Bakan Selçuk, Türkiye´nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmasının ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olabileceğini, bunun küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığını söyledi. Yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranında, özellikle 2003-2014 yılları arasında çok önemli bir sıçrama yaşandığını ve yatay büyüme olarak adlandırılabilecek önemli düzeyde bir büyümeye şahit olunduğunu ifade eden Selçuk, bugün itibarıyla üniversite sayısının 129´u devlet, 72´si vakıf olmak üzere 201´e ulaştığını belirtti.
 
Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve 5 vakıf meslek yüksekokulu ile birlikte toplam 208 yükseköğretim kurumunun bulunduğunu aktaran Selçuk, "2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci sayımız, 8 milyon 83 bin 903´e ulaştı. Bu öğrenci sayımız ile Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir. Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması nitelik bakımından da büyümedir." diye konuştu. Bu kapsamda yapısal değişim niteliğinde girişimlerin yapıldığına değinen Selçuk, en önemli girişimin de Yükseköğretim Kalite Kurulunun oluşturulması ile "Misyon Farklılaşması Odaklı İhtisaslaşma" çalışması olduğunu belirtti. Yapısal değişikliği gerçekleştirecek ikinci hususun da üniversitelerde misyon farklılığı odaklı ihtisaslaşma ve bu kapsamda beklenen çeşitlilik olduğunu anlatan Selçuk, "Üniversitelerimizin tümünün aynı ve birbirinin kopyası olmasını tasvip etmiyoruz. Tüm üniversitelerimiz uluslararası nitelikleri gözetmeli ve farklı değerler üretmelidir." dedi.
 
Ziya Selçuk, bu kapsamda, YÖK´ün koordinasyonunda "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" çalışmasının başlatıldığını, ayrıca Araştırma Üniversiteleri Projesi´nin de hayata geçirildiğini anlattı. Türk yükseköğretim sisteminin bilimsel metotla yeniden şekillendirilmesine ve üniversitelerimizin ihtisaslaşmasına katkı sağlayacak Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Projesi´yle de yükseköğretimde hissedilebilir bir iyileşme hedeflendiğine dikkati çeken Selçuk, bunun yanında yükseköğretim tarihinde bir ilk olacak olan "100/2000 Doktora Projesi"nin hayata geçirildiğini aktardı.
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bilim hayatını üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yükseköğretimi, kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu. ÖSYM bünyesinde 2018 yılı içinde 182 koordinatörlüğü aracılığıyla yaklaşık 9 milyon adayın katıldığı 45 sınav yapıldığını bildiren Selçuk, yıl sonu itibarıyla bu sayının artmasının beklendiğini kaydetti. ÖSYM´nin elektronik sınav uygulamasını yaygınlaştırdığını dile getiren Selçuk, Ankara´da hizmete yeni açılan Esenboğa e-Sınav Merkezi´nin, aynı anda 5 bin adayın elektronik sınava girebileceği kapasitesiyle dünyanın en büyük elektronik sınav merkezi olduğunu vurguladı. 
 
Eğitim bütçesi, 161 milyar 611 milyon 901 bin lira
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 eğitim bütçesine ilişkin şu verileri paylaştı: "Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz bütün bu faaliyetler için 81 milyar 622 milyon 485 bin lirası personel giderleri, 13 milyar 299 milyon 983 bin lirası sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 10 milyar 38 milyon 497 bin lirası mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar, 3 milyar 265 milyon 157 bin lirası devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferler, 5 milyar 558 milyon 886 bin lirası sermaye giderleri, 28 milyon 5 bin lirası sermaye transferleri olmak üzere toplam 113 milyar 813 milyon 13 bin lira Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine tahsis edilmiştir. 
 
Eğitim memleketin ortak meselesi 
Bununla birlikte, 33 milyar 23 milyon 355 bin lirası Yüksek Öğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçesi, 549 milyon 535 bin lirası Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bütçesi, 14 milyar 225 milyon 998 bin lirası Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçesi olmak üzere toplam eğitim bütçemiz 161 milyar 611 milyon 901 bin lira olarak öngörülmüştür."
 
Bakan Selçuk, sunumunu, "Eğitimin ortak memleket meselesi olarak görülüp bu desteğin sürdürülmesi önemlidir." diyerek tamamladı.

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.