11.11.2017 Tarihli Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişliği Sınavı Sonucuna Göre Mülakata Hak Kazanan / Hak Kazanamayan Adayların Bilgisi  


11.11.2017 Tarihli Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişliği Sınavı Sonucuna Göre Mülakata Hak Kazanan / Hak Kazanamayan Adayların Bilgisi 

 

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ

YAZILI SINAV VE MÜLAKAT KAPSAMINDA

(Mülakat Hakkı Kazanan Adaylara) DUYURU

(Şube Müdürü ve Üstü Kadrolarda Asaleten ve Fiilen Çalışanlar İçin)

 

1.Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif  Müfettişi Yazılı Sınav ve Mülakatı (Şube Müdürü ve Üstü Kadrolarda Asaleten ve Fiilen Çalışanlar İçin)  ile ilgili duyuru Bakanlık web sayfasında (www.meb.gov.tr) 12/10/2017 tarihinde yayımlanmıştır.

2. Yazılı(test) sınavı ve mülakat işlemleri,  ilgili mevzuat, bu Kılavuz ve ekleri ile Teftiş Kurulu Başkanlığı(TKB) ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü(ÖDSGM) arasında imzalanan “PROTOKOL” hükümleri çerçevesinde usulünce gerçekleştirilmektedir.

3. Bu kapsamda mülakata başvuru yapacak adaylar kılavuz ekinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru Formu” nu bilgisayar ortamında dolduracaklar, fotoğraflı ve imzalı bir şekilde teslim edeceklerdir.

4. Mülakat başvuruları, Teftiş Kurulu Başkanlığına (Milli Eğitim Bakanlığı Ek Bina Milli Müdaafa Cad. No:6/1 Kızılay /Ankara) adresine şahsen yapılacaktır.

5. Başvuru Formuna aşağıda belirtilen belgeleri ekleyeceklerdir.

1-Yazılı sınavında (1-80.) sırada başarılı olduğuna dair sınav başarı belgesi. (22/11/2017 tarihinde MEB web sayfasında ilan edilen mülakata girmeye hak kazanıldığına dair başarı sonuç çıktısı.)

2-Hizmet cetvelinin tasdikli örneği.

3-Şube müdürü veya üstü kadroya atama kararnamesinin tasdikli örneği.

4-Şube müdürü veya üstü kadroda fiilen çalıştığına dair biriminden alınmış yazı

5-Kendi el yazısıyla düzenlenmiş özgeçmiş

6-Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına ve ülkenin her tarafında ve

Bakanlıkça belirlenecek çalışma merkezinde görev yapabileceğine dair yazılı beyan

7-Vesikalık iki fotoğraf.

6. Yukarıda sayılan belgeleri noksan olan ve/veya şahsen yapılmayan başvurular işleme konulmaz.

7. İlgililere duyurulur.

Mülakat Sonuçları için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.