Millî Eğitim Bakanlığı Amblem ve Logoları

Logosu

Bakanlığın bugüne kadar kullandığı logosu günümüz koşullarına uygun olarak revize edilerek güncel yaklaşımlarla yeniden konumlandırılmıştır. Bu çalışmayla kurum logosunun kurum kimliğini ve kültürünü en iyi şekilde ifade etmesi amaçlanmıştır. Mevcut logoda yer alan kitap ve meşale modern bir bakış açısı ile stilize edilip sadeleştirilirken, alevin grafik ifadesi daha da keskinleştirilmiştir. Kullanılan yazı tipinde ise yine sadelik ve okunaklılık esas alınmıştır. Yeni logo; toplumsal gelişimi esas alan Millî Eğitim Bakanlığı'nın, küresel gelişimi de takip eden, yeniliğe açık, güçlü ve dinamik bir kurum olduğunu vurgulamaktadır. Kullanılan Renkler Siyah, ciddiyet ve otoriteyi vurgularken meşalenin ateşindeki kırmızı bayrak rengimiz olmasının yanı sıra canlılığı, azmi ve dinamizmi simgelemektedir. Zemin renkleri ise; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, çıraklık ve yaygın eğitim ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlar için ilgili kurum ve kuruluş paydaşarının amaçlarıyla örtüşecek ve ilk bakışta rahatlıkla ayırt edilebilecek tonlarda hazırlanmıştır.

Amblemde Alevin Tanımı

Stilize edilmiş yanan meşale, arka zeminde destekleyici öge olarak tasarlanmıştır. meşale üç kıvılcımdan oluşmaktadır. Üç kıvılcım, temelinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere, bitmeyen bir süreç olarak eğitimin sürekliliğini simgelemektedir. Yanan meşale alevi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün zeminli işerinde kullanılacaktır. Logo ile birlikte güçlü bir imaj oluşturması hedeşenmiştir.

  
Logo

Logo

Millî Eğitim Bakanlığı'nın logosu, tam bir dairedir.
Dairenin tam ortasında, Bakanlığın simgesi
(açılmış kitap ve meşale), üst kenarında, "T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı" yazısı, alt kenarında defne
yaprakları yer almaktadır.

Bayrağımızın renginden esinlenilen kırmızı
millîliği, defne yaprakları mükemmelliği, açılmış
kitap bilgiyi, yanan meşale aydınlık ve uygarlığı
sembolize etmektedir. Logoda kullanılan yazı ve
simgeler arasındaki bütünlüğü sağlamak için, bir
daire içinde birlikte kullanılmıştır.

  
Amblem

Amblemin içeriği

Millî Eğitim Bakanlığı'nın amblemi (simgesi,
sembolü) stilize edilen açılmış bir kitap ve
ortasında yer alan yanan bir meşaledir.

Kitap; bilgi, eğitim ve öğretimi, yanan meşale ise
aydınlığı ve uygarlığı temsil etmektedir. Simgede
yazı karakteri kullanılmamıştır.

  
Amblem

MEB uygulamalı Kullanım

Millî Eğitim Bakanlığı'nın amblemi (simgesi,
sembolü) stilize edilen açılmış bir kitap ve
ortasında yer alan yanan bir meşaledir.
Kitap; bilgi, eğitim ve öğretimi, yanan meşale ise
aydınlığı ve uygarlığı temsil etmektedir. Simgede
"MEB" yazısına yer verilmiştir.

Freehand ve AI formatında Logo ve Amblemler

 

Adres (Merkez Bina): Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı Bakanlıklar/ANKARA