Page 9 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 9

İÇİNDEKİLER
        Bakan Sunuşu .......................................................................................................................................................................................................... v


        İçindekiler ........................................................................................................................................................................................................................................vii
        Tablolar ve Şekiller .......................................................................................................................................................................................................................... ix
        Kısaltmalar ........................................................................................................................................................................................................................................ x
        Bakanlık Hizmet Birimleri Kısaltmaları....................................................................................................................................................................................... xi
        Tanımlar...........................................................................................................................................................................................................................................xii

        Giriş .......................................................................................................................................................................................................................... 1


        BÖLÜM 1 ................................................................................................................................................................................. 3
        Stratejik Plan Hazırlık Süreci .......................................................................................................................................................................................................... 4


        BÖLÜM 2 ................................................................................................................................................................................. 7
        Durum Analizi .................................................................................................................................................................................................................................. 8
        Kurumsal Tarihçe ............................................................................................................................................................................................................................. 8
        Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi .......................................................................................................................................................... 11
        Mevzuat Analizi .............................................................................................................................................................................................................................. 12
        Üst Politika Belgeleri Analizi ........................................................................................................................................................................................................ 13
        Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi ............................................................................................................................................................ 14
        Paydaş Analizi ................................................................................................................................................................................................................................. 20
        Kuruluş İçi Analiz ........................................................................................................................................................................................................................... 22
        PESTLE Analizi .............................................................................................................................................................................................................................. 30
        GZFT Analizi .................................................................................................................................................................................................................................. 30
        Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi .......................................................................................................................................................................................... 35


                                                                              vii vii
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14