Page 7 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 7

SUNUŞ
        21. yüzyılın hayatın her alanında hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğine şahit olmaktayız. Tüm dünyada yaşanan değişimlerin ışık hızında ilerle-
        mesi sektörlerin dönüşümünü gerekli kılmıştır. Dönüşüm konusunda ciddi adımlar atmak mecburiyetiyle kurumlar; “Bizim işimiz ne olmalıdır?”
        sorusunu sorarak, akıl ve kalbi rehber alarak sistemlerini işlevsel ve pratik yöntemlerle ele almalıdır.
        Ancak, bu sorgulama gerçekleşirken eğitimin çerçevesini sadece teknolojik gelişmelerin ihtiyaçlarını esas alarak belirlemek doğru değildir. Kurum-
        ların ve sistemlerin hızla değişen dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmeleri ancak geleceği nitelikli bir anlayışla planlamaları ve geleceğin rotasını
        doğru çizen bir vizyona sahip olmalarıyla mümkün olacaktır. Gönlü ve bilimi, mana ve maddeyi, talim ve terbiyeyi birlikte ele alan bir bütünden
        beslenen bir eğitim sistemini planlamak Türkiye’nin dünyayla rekabet edecek bir eğitim sistemini kurma meselesinin hâlli olacaktır.
        Hedeflere yönelik belirlenen amaçlar doğrultusunda bugünü ve geleceği nitelikli olarak planlamayı başarırsak çağın ve geleceğin becerileriyle do-
        nanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirme temel amacı-
        mıza erişebiliriz. Sonuçta eğitim, bir başarı hikâyesine dönüşecektir.
        Eğitim sistemini, akıl ve kalbi rehber alarak işlevlere ve pratiklere indirgeyerek ele alma gerekliliğiyle ve 2023 Eğitim Vizyonu ışığında hazırladığımız
        2019-2023 Stratejik Planımızda, ölçülemeyen hizmet geliştirilemez anlayışıyla bilimin ışığında, rehberliğinde yeni bir yol haritası çizdik. Amacımız
        temelde Türk Millî Eğitim Sistemi’nin nicelik ve erişimle ilgili sorunlarının birçoğunu geride bıraktığımız şu günlerde, önümüzdeki döneme ait
        nitelik devrimini gerçekleştirmek konusundaki kararlığımızı tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının eğitim sistemindeki
        yapacağı işlerin çok büyük başarılara atacağı imzaların hep beraber şahidi olacağız.
                                                                      Ziya SELÇUK
                                                                    Millî Eğitim Bakanı
                                                                                v
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12