Page 3 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 3

T.C.


                        MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI                        Strateji Geliştirme Başkanlığı                             Millî Eğitim Bakanlığı


                           2019–2023 Stratejik Planı


                                     Ankara–2019
   1   2   3   4   5   6   7   8