Page 21 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 21

Tablo 1: MEB Stratejik Planlama Ekibi
        Sıra Adı SOYADI              Unvanı                Görev Yeri

         1  Ahmet ER               Daire Başkanı             Strateji Geliştirme Başkanlığı
         2  Fatih İŞLEK              Mali Hiz. Uzm.            Strateji Geliştirme Başkanlığı
         3  Ülkü KAYAHARMAN            Mali Hiz. Uzm.            Strateji Geliştirme Başkanlığı
         4  Murat AKKUŞ              Millî Eğt. Uzm.            Strateji Geliştirme Başkanlığı
         5  M. Furkan YAZICI           Millî Eğt. Uzm. Yrd.         Strateji Geliştirme Başkanlığı
         6  Alpaslan TÜRKOĞLU           Millî Eğt. Uzm. Yrd.         Strateji Geliştirme Başkanlığı
         7  Tayfun ERDOĞAN            Bilgisayar İşlt.           Strateji Geliştirme Başkanlığı
         8  Abunur SALMAN İNAL          Şef                  Strateji Geliştirme Başkanlığı
         9  Yunus TOKGÖZ             Veri Haz. Kont. İşlt.         Strateji Geliştirme Başkanlığı
         10  Recep AKTAŞ              Şef                  Strateji Geliştirme Başkanlığı
         11  Erkin ÇAYCI              Veri Haz. Kont. İşlt.         Strateji Geliştirme Başkanlığı
         12  Fatih BAYRAK             Millî Eğt. Uzm.            Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
         13  Korkut KOÇAK             Millî Eğt. Uzm.            Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
         14  Pınar ÇELİK              Millî Eğt. Uzm.            Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
         15  Mesut VURAL              Maarif Müfettişi           Teftiş Kurulu Başkanlığı
         16  Erdal KAYA              Millî Eğt. Uzm.            Personel Genel Müdürlüğü
         17  Osman KAŞ               İç Denetçi              İç Denetim Birimi Başkanlığı
         18  Dilek ÖZCAN              Millî Eğt. Uzm.            Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
         19  İlknur AYDEMİR            Şube Müdürü              Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
         20  Suna BAYRAKTAR            Öğretmen               Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
         21  Ömer YILDIZ              Millî Eğt. Uzm. Yrd.         Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
         22  Ali Kemal ACAR            Millî Eğt. Uzm.            Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
         23  Nazlı YILMAZ             Millî Eğt. Uzm.            Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
         24  Kamil BİLDİRCİN            Avukat                Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
         25  Özden AKSOY              Mühendis               İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
         26  Dr. Bekir KUL             Millî Eğt. Uzm.            Orta Öğretim Genel Müdürlüğü
         27  Sunullah ERCİK            Şube Müdürü              Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
         28  Emre GÖNEN              Millî Eğt. Uzm.            Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
         29  Doğan Onur KÖKSAL           Millî Eğt. Uzm.            Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
         30  Elif ÇOLAK SANCI           Millî Eğt. Uzm.            Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
         31  Erdi YÜCE               Millî Eğt. Uzm.            Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
         32  Şeyda KARABULUT            Öğretmen               Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
         33  Zeynep Azra KESMEN          Öğretmen               Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü        5 5
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26