Page 13 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 13

Bakanlık Hizmet Birimleri Kısaltmaları


        ABDİGM     : Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
        BHİM      : Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği
        BİDB      : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
        DHGM      : Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
        DÖGM      : Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
        HBÖGM     : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
        HHGM      : Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
        İDBB      : İç Denetim Birimi Başkanlığı
        İEDB      : İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
        MTEGM     : Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
        OGM      : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
        ÖDSHGM     : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
        ÖERHGM     : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
        ÖKM      : Özel Kalem Müdürlüğü
        ÖÖKGM     : Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
        ÖYGGM     : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
        PGM      : Personel Genel Müdürlüğü
        SGB      : Strateji Geliştirme Başkanlığı
        TEGM      : Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
        TKB      : Teftiş Kurulu Başkanlığı
        TTKB      : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
        YEĞİTEK    : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
        YYEGM     : Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü


                                                                                xi
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18