Page 11 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 11

Tablolar
        Tablo 1: MEB Stratejik Planlama Ekibi .......................................................................................................................................................................................... 5
        Tablo 2: Üst Politika Belgeleri ....................................................................................................................................................................................................... 13
        Tablo 3: Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler ........................................................................................................................................................................ 14
        Tablo 4: Millî Eğitim Bakanlığı Çalışanlarının Eğitim Düzeyi ve Cinsiyet Bilgilerine Göre Dağılımı (14.11.2018) ........................................................ 26
        Tablo 5: 2019 Yılı MEB Bütçesi (Ekonomik Sınıflandırma) ..................................................................................................................................................... 28
        Tablo 6: MEB, YÖK, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve Üniversitelere Ayrılan Bütçe Ödenekleri (2002-2019) ................................................................. 29
        Tablo 7: GZFT Analizi ................................................................................................................................................................................................................... 31
        Tablo 8: Kaynak .............................................................................................................................................................................................................................. 95
        Tablo 9: Amaç ve Hedef Maliyetleri ............................................................................................................................................................................................. 96
        Tablo 10: Hedef Kartı Sorumlulukları .......................................................................................................................................................................................103
        Tablo 11: Strateji Sorumlulukları ...............................................................................................................................................................................................104
        Tablo 12: Performans Göstergesi Sorumlulukları ....................................................................................................................................................................111


        Şekiller
        Şekil 1: Paydaşların Bakanlık Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi ...................................................................................................................................... 20
        Şekil 2: Öncelik Verilmesi Gerekli Görülen Faaliyet Alanları .................................................................................................................................................. 21
        Şekil 3: Memnun Olunan Faaliyet Alanları ................................................................................................................................................................................ 21
        Şekil 4: İzleme ve Değerlendirme Süreci ...................................................................................................................................................................................101

                                                                                ix
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16