Page 10 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 10

BÖLÜM 3 ............................................................................................................................................................................... 37
        Geleceğe Bakış ................................................................................................................................................................................................................................ 38
        Misyon, Vizyon ve Temel Değerler .............................................................................................................................................................................................. 38
        Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari ............................................................................................................................................................................................... 41
        Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler ........................................................................................................................................................................................... 43
        Amaç 1: ............................................................................................................................................................................................................................................ 43
        Amaç 2: ............................................................................................................................................................................................................................................ 52
        Amaç 3: ............................................................................................................................................................................................................................................ 60
        Amaç 4: ............................................................................................................................................................................................................................................ 66
        Amaç 5: ............................................................................................................................................................................................................................................ 74
        Amaç 6: ............................................................................................................................................................................................................................................ 80
        Amaç 7: ............................................................................................................................................................................................................................................ 88


        BÖLÜM 4 ............................................................................................................................................................................... 93
        Maliyetlendirme ............................................................................................................................................................................................................................. 94


        BÖLÜM 5 ............................................................................................................................................................................... 99
        İzleme ve Değerlendirme ............................................................................................................................................................................................................100
        MEB 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli ........................................................................................................................................100
        İzleme ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi ..............................................................................................................................................................................101
        Performans Göstergeleri ..............................................................................................................................................................................................................102


        Ekler ...................................................................................................................................................................................................................... 103

    viii
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15