MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 2007 YILINDA
ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK ÖĞRETMENLİK BURSU

3580 Sayılı Kanun kapsamında verilen öğretmenlik bursu, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının
Bakanlığımızca belirlenen bölümlerine, ilk beş tercihinde yerleşen anadolu öğretmen lisesi mezunlarının
tamamı ile diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara belirlenen kontenjan dahilinde verilmektedir.

2007 yılında, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının Bakanlığımızca belirlenen 20 programına ilk
beş tercihinde yerleşen ve ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıyan 4008 öğrenciye burs verilmesi Bakanlığımızca
uygun bulunmuş ve isimleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Bu öğrenciler; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca yapılacak duyuruda belirtilecek usule uygun olarak
başvuruda bulunacaktır.

 


                           T.C.Kimlik No :

© 2007 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI.Tüm hakları saklıdır.