T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Millî Eğitim Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı Sonuçları
Sınav Tarihi ve Saati :17.02.2019
Yayın Tarihi: 10.04.2019

© T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Tüm hakları saklıdır.