SAĞLIK BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI`NIN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
SAĞLIK BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI`NIN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI`NIN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde basınımızda, `Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı ile ilgili olarak Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarımız hakkında olumsuz bazı haberler yer almaktadır. Medyada yer alan haberlerde, sözkonusu sınavı yaptıran Sağlık Bakanlığımız ile sınavı gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığımıza bazı ithamlarda bulunulmaktadır. Bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğümüz bu konunun aydınlığa kavuşturulması için aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI`NIN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

1.Bu sınav, bir `seçme ve yerleştirme sınavı olup sınav kılavuzunda; adayların başvurusu, sınavın uygulanması, seçme ve yerleştirme için uygulanacak yöntem ve yapılacak işlemler ayrıntılı olarak belirtilmiş ve bütün adaylara önceden duyurulmuştur.

 

Bu sınav kılavuzunun 6.maddesinde; `Yerleştirme işleminde adaylar önce puanına sonra tercih sırasına bakılmak suretiyle yerleştirilecektir denilmekte ve tercihlerinden herhangi birine yerleşememe durumunda `tercihlerinizin dışında bir yere atanmak istiyor musunuz sorusuna, `İstiyorum u kodlayan adaylar için ise `Açık kalan kontenjanlara puan sırasına göre yerleştirileceklerdirdenmektedir.

 

Söz konusu kılavuzun öngördüğü çerçevede, adayların başvuruları alınmış ve sınav hiçbir sorun yaşanmadan başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Sınav sonucunda adaylar, tercih sırası gözetilmeden, aynı tercihleri yapanlar arasında puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadrolara yerleştirilmiş, bu işlemler sonrasında boş kalan kontenjanlara ise `tercihleri dışında herhangi bir yere atanmak isteyen adaylar yine puan üstünlüğüne göre yerleştirilmiştir. Yani puanı ne kadar yüksek olursa olsun, tercih ettiği yerlere kendisinden daha çok puan alan adayların olması sebebiyle yerleşemeyenlerin tercihleri dışında bir yere yerleştirilmesi işlemi, sınava giren bütün adayların tercihlerine göre yerleştirilmesi bitirildikten sonra kalan boş yerler için ve puan üstünlüğü esas alınarak yapılmıştır.

 

Bu esaslar çerçevesinde, sınava giren adaylardan tercih ettiği yerlere yerleştirilemeyen 1074 aday, `Tercihim dışında herhangi bir yere atanmak istiyorum kutusunu işaretlediği için açık kalan kontenjanlara yerleştirilmiş ancak düşük puanla dahi olsa tercihli yerler dolduğundan yüksek puan alan bazı adaylar açıkta kalmıştır.

 

Bu şekilde, sınava başvuran 83 bin 380 aday arasından 11255 kişi ilan edilen kadroların tamamını dolduracak şekilde yerleştirilmiştir. 2. Bu sınav bir `yeterlilik? değil `yerleştirme? sınavıdır. Yani, zaten gördüğü eğitim sonucunda aldığı diploma ile yeterliliğini kanıtlamış olan adayların ilan edilen kadrolardan `çalışmak istedikleri yerlere?yerleştirilmesi esas alınmaktadır. Buradaki asıl amaç şimdiye kadar tercih edilmeyen ve eleman temininde güçlük çekilen yerlerdeki kadroların doldurulmasıdır. Sistem; yüksek puan alan bir adayı istemediği yere tayin etmekle, adayın bu yere gitmeyeceği ve o yerin boş kalacağı öngörüsü üzerine kuruludur.

 

3. Bazı basın organlarında yer aldığı şekilde; yüksek puan alan adayların dışarıda kalıp düşük puan alanların yerleştirilmiş olması, yukarıda açıklanan sebepten yani `adayların kendi tercihlerinden?kaynaklanmaktadır.

 

4.Bazı basın organlarında yer alan `Sıfır puan alan adaylar dahi yerleştirilmiş? ifadesi gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Çünkü buradaki sıfır, mutlak manada sıfır olmayıp puanların normalize edilmesinden kaynaklanan bir değerdir. Bilgisayarda sıfır puan aldığı görünen bu adayların ham puanları 20.069 ile 33.539 arasında olup sayıları yalnızca 19 dur.

 

Bu adaylar kendilerinden yüksek puan alan adaylardan hiçbirinin tercih etmediği yerlere kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda yerleştirilmişlerdir.

 

5.Sonuç itibariyle; Sağlık Bakanlığı?nın MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü?ne yaptırdığı bu sınav ve yerleştirme işlemi, sınavı düzenleyen kılavuza göre ve herhangi bir haksızlık ya da usulsüzlüğe mahal bırakmayacak şekilde yapılmıştır. Gönüllülük esasına göre yapılan yerleştirmeler sonucunda ilan edilen kadroların tamamı doldurulmuş ve eleman temininde güçlük çekilen yerlere kendi arzusuyla çalışacak insanlar tayin edilmiştir.

 

Böylece daha önceki pek çok uygulamada görüldüğü gibi, insanların tercihleri dışında tayin edildikleri yerlere gitmemeleri sonucu oluşacak hizmet boşluğuna meydan verilmemiş ve devletimizin asli görevlerinden olan sağlık hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi için sağlıklı bir zemin oluşturulmuştur.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.