Yayın
Adı
Sr.No
Tarih
Sayı
16/1/2015 527852  Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönergesi
25/12/2014 6928377  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
1/11/2014 2686  Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
23/9/2014 4145909  Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
27/8/2014 3579708  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi
19/8/2014 3450017  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
19/8/2014 3450049  Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
17/7/2014 3021081  Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi
16/7/2014 3030998  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları
18/6/2014 2498415  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
8/5/2014 1843555  İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
2/4/2014 1360110  Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi
8/3/2014 1009860  İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları Yönergesi
1/1/2014 2676  Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Yönergesi
1/1/2014 2676  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
31/12/2013 2014/2676  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi
5/12/2013 3696087  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
16/4/2013 626476  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge
16/1/2013 34932  Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi
27/12/2012 246415  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi
31/10/2012 138710  Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
12/10/2012 115907  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
17/8/2012 8108  Özel Eğitim Kurumlarina Ait Standartlar Yönergesi
11/4/2012 565  Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
29/6/2011 8080  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
0/6/2011 2645  Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
0/5/2011 2644  1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
0/4/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi
0/4/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi
0/4/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İzci Eğitim Kampları Yönergesi
0/3/2011 2642  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usuller Hakkında Yönerge
0/2/2011 2641  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi
17/12/2010 25822  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
0/9/2010 2636  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
31/8/2010 19729  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
25/6/2010 4194  Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
0/4/2010 2631  Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
0/2/2010 2629  Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi
0/12/2009 2627  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi
8/7/2009 1769  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi
0/7/2009 2622  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
0/5/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
0/3/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
0/3/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi
0/2/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
12/1/2009 Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
0/8/2008 2611  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge
0/7/2008 2610  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi
0/4/2008 2607  Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
0/12/2007 2603  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi
İlk Sayfa Önceki Sayfa Sonraki Sayfa Son Sayfa

1 - 50/ 92

Yazdır