Öneri ve Görüşleriniz için : etg_mevzuat@meb.gov.tr

Yayın
Adı
Tarih
Sayı
15/04/2011 1241  Mesleki Teknik Eğitim Farkındalığının Oluşturulması ve Tercih Edilir Hale Getirilmesi_GENELGE_2011-23_15.04.2011
(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü)
15/04/2011 2011  Bakanlık Taşınır Malları_GENELGE_2011/24_15.04.2011
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
07/04/2011 2011  Kutlu Doğum Haftası_GENELGE_2011/22_07.04.2011
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
30/03/2011 1458  Gönül Köprüsü Projesi_GENELGE_2011-21_30.03.2011
(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü)
15/03/2011 1820  Libya'dan Gelen Öğrenciler_GENELGE_2011-18_15.03.2011
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
08/03/2011 2011  4734 Sayılı Kanunun 62'inci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması_GENELGE_2011/15_08.03.2011
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
/02/2011 2011  Sosyal Tesisler Modülü_GENELGE_2011/11_02.2011
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
10/02/2011 2011  2011Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Programı_GENELGE_2011/08_10.02.2011
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
10/02/2011 2011  Soru Önergesi_GENELGE_2011/09_10.02.2011
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
03/02/2011 2011  2011 Yılı Konaklama Ücretleri_GENLGE_2011/07_03.02.2011
(Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.)
07/01/2011 2011  2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları_GENELGE_2011/03_07.01.2011
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)
07/01/2011 2011  2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları_GENELGE_2011/03_07.01.2011
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)
05/01/2011 2011  28 Şubat Sivil Savunma Günü_GENELGE_2011/01_05.01.2011
(İdari Mali İşler Daire Bşk.)
05/01/2011 2011  UMEM Projesi Kapsamında Açılacak Meslek Kursları_GENELGE_2011/02_05.01.2011
(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
00/00/2011 2011  Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
29/12/2010 2010  İç Denetim Raporu Bulguları ve Yapılacak Çalışmalar _GENELGE_2010/71_29.12.2010
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)
01/11/2010 6055  Raporlarda önerilen tekliflere ilişkin uygulama sonuçlarının bildirilmesi_GENELGE_2010-64_01.11.2010
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)
16/10/2010 2010  Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Öğrenim Çağındaki Çocuklarına Onur Belgesi Verilmesi
(Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
06/10/2010 6139  Yatırım Uygulamaları _GENELGE_2010-62_06.10.2010
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
01/10/2010 3657  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması_GENELGE_2010-60_01.10.2010
(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
29/09/2010 3344  Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri_GENELGE_2010-58_29.09.2010
(İdari Mali İşler Daire Bşk.)
23/09/2010 5758  2010-2011 Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri_GENELGE_2010-57_23.09.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
20/09/2010 4314  Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları_GENELGE_2010-55_20.09.2010
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)
19/08/2010 2571  Ders Dışı Eğiitim Çalışmalarına Dair Esaslar_GENELGE_2010-49_19.08.2010
(Personel Genel Müdürlüğü)
16/08/2010 6544  Yabancı Uyruklu Öğrenciler_GENELGE_2010-48_16.08.2010
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
23/06/2010 1883  Ayakta Tedavi İşlemleri_GENELGE_2010-41_23.6.2010
(Personel Genel Müdürlüğü)
16/06/2010 3957  5510 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin 7 nci Fıkrasıının Uygulanması_GENELGE_2010-39_16.06.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
16/06/2010 2312  Özellikle Ortaöğretimde Kız Çocuklarının Okullaşması_GENELGE_2010-38
(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
11/06/2010 2708  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alan/Dala Geçiş ve Teknik Lise Öğrenci Kayıtları_GENELGE_2010-37_11.06.2010
(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
01/06/2010 3569  Stratejik planlama_GENELGE_2010-33_01.06.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
13/05/2010 1606  Yapılacak çalışmalar ve uyulacak hususlar_GENELGE_2010-31_13.05.2010
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)
06/05/2010 3669  Genel Liselerin Anadolu Lisesine Dönüştürülmesi_GENELGE_2010-30_06.05.2010
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
19/04/2010 7331  Sınıf Öğretmenleri_GENELGE_2010-28_19.04.2010
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
13/04/2010 2979  Nöbet Görevi_GENELGE_2010-25_13.04.2010
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
24/03/2010 2450  Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler_GENELGE_2010-24_26.03.2010
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
08/03/2010 1192  Ortaöğretim Okullarının Onarımları_GENELGE_2010-22_08.03.2010
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
01/03/2010 954  Enerji Yöneticisi Görevlendirme_GENELGE 2010-18_01.03.2010
(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
15/02/2010 484  Okullarda Yemek Hizmetleri_GENELGE_2010-15_15.02.2010
(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
09/02/2010 924  İlçe, okul ve kurumlarda stratejik plan yapılması_GENELGE_2010-14_09.02.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
04/02/2010 783  4734 Sayılı Kanun'un 62' nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması_GENELGE_2010-11_04.02.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
04/02/2010 3001  Başarı Tespit Sınavı_GENELGE_2010-10_04.02.2010
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
27/01/2010 643  Kamu Hizmet Standartları_GENELGE_2010-07_27.01.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
12/01/2010 99  Merkezden İhale Edilen veya İMKB İşbirliği ile Yaptırılan Eğitim Yapıları_GENELGE_2010-05_12.01.2010
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
04/01/2010 Yönergede Değişiklik Yapıldığı ( GENELGE _ 2010-01_ 04.01.2010 )
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)
28/12/2009 9888  Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İşbirliği ile Yaptırılan Eğitim Yapıları_GENELGE_2009-91_28.12.2009
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
17/12/2009 9648  Fiziksel Engelliler İçin Okul Binalarında Yapılması Gereken Düzenlemeler_GENELGE_2009-90_17.12.2009
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
06/11/2009 3434  Ana sınıfı ve uygulama sınıflarının açma ve kapatma işlemleri_GENELGE_2009-84_06.11.2009
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)
05/11/2009 18285  İlköğretim Kurumları Standartları_GENELGE_2009-83_05.11.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
16/09/2009 15139  Fiziki Kapasitesi Dolmayan Okullar_GENELGE_2009-74_19.09.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
10/09/2009 4611  Meslek Kursları ile Geliştirme ve Uyum Kursları_GENELGE_2009-69_10.09.2009
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)
İlk Sayfa Önceki Sayfa Sonraki Sayfa Son Sayfa

101 - 150/ 369

Yazdırma Sayfası