Öneri ve Görüşleriniz için : etg_mevzuat@meb.gov.tr

Yayın
Adı
Tarih
Sayı
16/07/2014 3030998  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
08/05/2014 1843555  İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
02/04/2014 1360110  Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
08/03/2014 1009860  İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
01/01/2014 2676  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
01/01/2014 2676  Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Yönergesi
31/12/2013 2014/2676  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi
05/12/2013 3696087  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
16/04/2013 626476  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge
16/01/2013 34932  Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi
27/12/2012 246415  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi
31/10/2012 138710  Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
12/10/2012 115907  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
17/08/2012 8106  Özel Öğretim Kurumları Standatlar Yönergesi
17/08/2012 8108  Özel Eğitim Kurumlarina Ait Standartlar Yönergesi
11/04/2012 565  Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
29/06/2011 8080  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
00/06/2011 2645  Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
00/05/2011 2644  1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İzci Eğitim Kampları Yönergesi
00/03/2011 2642  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usuller Hakkında Yönerge
00/02/2011 2641  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi
17/12/2010 25822  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
00/09/2010 2636  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
31/08/2010 19729  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
25/06/2010 4194  Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
00/04/2010 2631  Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/02/2010 2629  Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi
00/12/2009 2627  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi
08/07/2009 1769  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi
00/07/2009 2622  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
00/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
00/02/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
12/01/2009 Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
00/08/2008 2611  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge
00/07/2008 2610  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi
00/04/2008 2607  Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
00/12/2007 2603  Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Arası Öğrenci Faaliyetlerine İlişkin Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/12/2007 2603  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi
00/03/2007 2594  Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
00/03/2007 2594  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi
00/02/2007 2593  Millî Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönergesi
00/02/2007 2593  Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
00/11/2006 2590  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi
21/02/2006 445  Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
31/01/2006 531  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdrülüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlşkin Yönerge
İlk Sayfa Önceki Sayfa Sonraki Sayfa Son Sayfa

1 - 50/ 85

Yazdırma Sayfası