Öneri ve Görüşleriniz için : etg_mevzuat@meb.gov.tr

Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi
Adı
Tarih
Sayı
26/07/2014 29072  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
08/07/2014 29054  Milli Eğitim Şûrası Yönetmeliği
05/07/2014 29051  Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
18/06/2014 29034  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
10/06/2014 29026  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik
24/05/2014 29009  Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
12/10/2013 28793  Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik
07/09/2013 28758  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
29/05/2013 28661  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
17/01/2013 28531  Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
27/11/2012 28480  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
18/11/2012 28471  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
12/09/2012 28409  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
12/09/2012 28409  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
08/09/2012 28405  Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik
18/05/2012 28296  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
05/05/2012 28283  Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
30/03/2012 28249  Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği
20/03/2012 28239  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
09/02/2012 28199  Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
16/12/2011 28144  Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
08/12/2011 82549  Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticilerin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
27/08/2011 28038  Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/04/2011 27914  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
19/12/2010 27790  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
18/09/2010 27703  Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
21/05/2010 27587  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
06/05/2010 27573  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
00/05/2010 2632  Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
15/08/2009 27320  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
18/04/2009 27204  Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
18/04/2009 27204  Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2009 27203  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
04/03/2009 27159  Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmet Sağlık Eğitimi İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel ve İdari İşler Yönetmeliği
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği
06/11/2008 27046  Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği
21/10/2008 27031  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İlk Sayfa Önceki Sayfa Sonraki Sayfa Son Sayfa

1 - 50/ 119

Yazdırma Sayfası