Öneri ve Görüşleriniz için : etg_mevzuat@meb.gov.tr

Yayın
Adı
Tarih
Sayı
20/02/2014 664  ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI
08/02/2013 95615  Eğitim Tesislerinin Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Kullanılması Kaydıyla Kiralanmasına Dair Usul ve Esaslar
08/02/2013 95622  Milli Eğitim Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Değerlemesi ve Devrine İlişkin Usul ve Esaslar
18/11/2012 170184  Eğitim Tesisi Alanı Olarak Ayrılmış Alanların Özel Eğitim Tesis Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
18/11/2012 170185  Eğitim Öğretim Tesisi Yaptırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
07/11/2012 152282  Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Olan Taşınmazların Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
01/01/2012   Okullarda Sivil Savunma Kolu Kurulması ve Çalışması İle İlgili Esaslar
01/01/2012 906  Okullarin Genel Denetimlerinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar
08/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat_USUL ve ESASLAR_08 Aralık 2011_B.08.0.HUM.0.20.00.00.010-99/82421
07/11/2011 60250  Özel Yabancı Dil Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar
00/03/2010 2630  Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar
15/09/2008 57280  Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesi Gereği Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca Yetkilendirilen Kurumlarca İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esaslar
08/07/2002 55812  Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar İle Sınav Kurulları ve Sınav Esasları

1 - 13/ 13

Yazdırma Sayfası