Öneri ve Görüşleriniz için : etg_mevzuat@meb.gov.tr

Yayın
Adı
Tarih
Sayı
10/09/2009 4611  Meslek Kursları ile Geliştirme ve Uyum Kursları_GENELGE_2009-69_10.09.2009
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)
24/08/2009 3802  Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitmini Yaygınlaştırılması Projesi_GENELGE_2009-66_24.08.2009
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)
15/08/2009 27320  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
13/08/2009 27318  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik
10/08/2009 13597  Okul Öncesi ve İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Hazırlanması_GENELGE 2009-65_10.08.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
31/07/2009 27305  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
31/07/2009 27305  Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği
28/07/2009 27302  Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)
23/07/2009 27297  Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar
13/07/2009 3335  Okul ve arsa tahsisi_GENELGE_2009-58_13.07.2009
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
09/07/2009 27283  Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik
08/07/2009 1769  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi
00/07/2009 2622  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
23/06/2009 5414  Eğitim İçin Kaynak Sağlanması_GENELGE_2009-56_23.06.2009
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
16/06/2009 27260  Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği
02/06/2009 9511  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının İhtiyaçlarının Karşılanması_GENELGE_2009-49_02.06.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
00/06/2009 2621  Millî Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
14/05/2009 1837  Makam Adlarının Kullanılması_GENELGE_2009-47_14.05.2009
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)
12/05/2009 8334  Mecburi Öğretim Çağındaki Çocuklar_GENELGE_2009-46_12.05.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
00/05/2009 2620  Okullarda Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flâması Hakkında Talimatname
00/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığı Formatör ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
00/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
24/04/2009 1546  Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli_GENELGE_2009-41_24.04.2009
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)
21/04/2009 2009  Eserlerin Çoğaltılması_GENELGE_2009/38_21.04.2009
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)
18/04/2009 27204  Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
18/04/2009 27204  Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2009 27203  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
16/04/2009 7273  Proje ve performans görevleri_GENELGE_2009-37_16.04.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
14/04/2009 2816  Avrupa Dil Portfolyosu_GENELGE_2009-34_14.04.2009
(Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
01/04/2009 27187  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar
00/04/2009 2619  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yönergesi
26/03/2009 5282  E-Kayıt Uygulaması_GENELGE_2009-30_26.03.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
04/03/2009 27159  Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
24/02/2009 911  Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi_GENELGE_2009-24_24.02.2009
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
17/02/2009 567  Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni_GENELGE_2009-20_17.02.2009
(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
12/02/2009 427  Bilim Şenlikleri_GENELGE_2009-16_12.02.2009
(Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk.)
11/02/2009 491  AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri_GENELGE_2009-15_11.02.2009
(Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı)
00/02/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Yönergesi
İlk Sayfa Önceki Sayfa Sonraki Sayfa Son Sayfa

251 - 300/ 827

Yazdırma Sayfası