Öneri ve Görüşleriniz için : etg_mevzuat@meb.gov.tr

Yayın
Adı
Tarih
Sayı
00/05/2009 2620  Okullarda Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flâması Hakkında Talimatname
00/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
24/04/2009 1546  Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli_GENELGE_2009-41_24.04.2009
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)
21/04/2009 2009  Eserlerin Çoğaltılması_GENELGE_2009/38_21.04.2009
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)
18/04/2009 27204  Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
18/04/2009 27204  Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2009 27203  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
16/04/2009 7273  Proje ve performans görevleri_GENELGE_2009-37_16.04.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
14/04/2009 2816  Avrupa Dil Portfolyosu_GENELGE_2009-34_14.04.2009
(Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
01/04/2009 27187  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar
00/04/2009 2619  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yönergesi
26/03/2009 5282  E-Kayıt Uygulaması_GENELGE_2009-30_26.03.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
04/03/2009 27159  Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
24/02/2009 911  Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi_GENELGE_2009-24_24.02.2009
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
17/02/2009 567  Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni_GENELGE_2009-20_17.02.2009
(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
12/02/2009 427  Bilim Şenlikleri_GENELGE_2009-16_12.02.2009
(Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk.)
11/02/2009 491  AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri_GENELGE_2009-15_11.02.2009
(Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı)
00/02/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
00/02/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Yönergesi
30/01/2009 1192  Deniz Temiz Projesi_GENELGE_2009-12_30.01.2009
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
21/01/2009 2009  Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması_GENELGE_2009/9_21.01.2009
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)
12/01/2009 Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmet Sağlık Eğitimi İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
26/12/2008 13081  Üniversiteleri Tanıtım Gezileri_GENELGE_2008-87_26.12.2008
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
22/12/2008 12846  Okul Servis Taşımacılığı_GENELGE_2008-82_22.12.2008
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
04/12/2008 1608  Ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması_GENELGE_2008-81_04.12.2008
(Müsteşarlık Bürosu)
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel ve İdari İşler Yönetmeliği
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği
13/11/2008 1486  Şikayet ve Müracaatlarla İlgili Dilekçeler_GENELGE_2008-78_13.11.2008
(Müsteşarlık Bürosu)
06/11/2008 27046  Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği
05/11/2008 19638  e-Okul Sisteminin Ortaöğretim Okullarında da Uygulanması_GENELGE_2008-76_05.11.2008
(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
03/11/2008 14796  Başarı Değerlendirme ve Seviye Tespit Sınavları ile Eğitim Araçları_GENELGE_2008-75_03.11.2008
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
24/10/2008 6013  Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerini Planlama ve Uygulama Prensipleri_GENELGE_2008-73_24.10.2008
(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)
21/10/2008 27031  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İlk Sayfa Önceki Sayfa Sonraki Sayfa Son Sayfa

251 - 300/ 807

Yazdırma Sayfası