T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretimde Öğrencilerin İlgi, Yetenek ve Mizaçlarına Uygun Esnek Modüler Bir Program ve Ders Çizelgesi Yapısına Geçilecek
 • Ortaöğretimde zorunlu ders saatleri azaltılacaktır.
 • Haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hâle getirilecektir.
 • Ortaöğretimdeki alan derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve ağırlıkları yeniden tasarlanacaktır. İlgili değişikliklerin oluşturacağı derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dâhilinde yapılandırılacaktır.
 • Alan seçimi 9. sınıfta yapılacaktır.
 • 12. sınıf, pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecektir.
 • Ortaöğretimde öğrencilere, ortaokulda netleştirilen yönelim ve tercihlerine göre, alanlar arası yatay geçiş imkânı sağlanacaktır.
 • Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı oluşturulacaktır.
 • İsteyen çocuklara iş ve bilişim dünyasına ilişkin, ulusal ve uluslararası sertifika beceri eğitim paketleri sunulacaktır.
Akademi̇k Bi̇lgi̇ni̇n Beceri̇ye Dönüşmesi̇ Sağlanacak
 • Azalan ders çeşitliliğine bağlı olarak alan derslerinde proje ve uygulama çalışmalarıyla derinleşme fırsatı sağlanacaktır.
 • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı öğrenci e-portfolyosunda yer alacaktır.
 • Doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır.
 • Kurumsal projeler aracılığıyla, çocukların iş ve üniversite çevreleriyle birlikte çalışmasına imkân sağlanacaktır
 • Okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kurularak öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüşmesi sağlanacaktır
 • Çocuklarımızın okul ortamında veya uzaktan öğretimle ulusal ve uluslararası sertifikasyona dayalı yetkinlikler kazanması sağlanacaktır.
 • Gençlerin, eğitim-öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilik ile tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması ve ilgili beceri, araç ve ortamlarla desteklenmesi sağlanacaktır.
 • Öğrencilere proje, performans ve ödev verme uygulamaları öğrenmeye katkısı bakımından yeniden tasarlanacaktır.
 • Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacaktır.
 • Açık öğretim lisesindeki öğrenci örgün eğitim çağ nüfusu kapsamındaki sayısının azalması için tedbirler alınacaktır.
 • Okul/Mahalle spor kulüpleriyle iş birliği içinde ilgili spor dalında yetenekli olan öğrencilerin öğleden sonra antrenmanlara katılımı ve eğitimler için gereken düzenlemeler yapılacaktır.
Okullar Arası Başarı Farkı Azaltılacak
 • Kaynak planlamasında, imkân ve şartları bakımından desteklenmesi gereken okulları, Okul Gelişim Planları’yla uyumlu olarak öncelikli hâle getirecek bir yatırım planlaması yapılacaktır.
 • Bakanlık, il/ilçe ve okul düzeyinde yapılan izlemedeğerlendirme çalışmalarında sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı koşulları sebebiyle Okul Gelişim Planlarında hedefledikleri başarıyı gösteremediği belirlenen okullardaki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır.
Okul Pansi̇yonlarında Hi̇zmet Standartları Oluşturularak Hi̇zmet Kali̇tesi̇ Artırılacak
 • Pansiyon hizmetleri tüm çocuklarımıza ücretsiz sunulacaktır.
 • Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi artırılacak ve yatılılık imkânlarının, ihtiyaç duyan tüm öğrenciler için ülke geneline yaygınlaşması sağlanacaktır. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin önemli ölçüde azaltılması temin edilecektir.
 • Pansiyonların yemek ve yatak hizmetleri ile çocuklara sunduğu sosyal imkânların, göstergeler üzerinden izlenmesi sağlanacaktır.
 • Pansiyonlardaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları iyileştirilecektir.
01Ortaöğretimde bu kadar köklü bir tasarım değişikliğiyle ne amaçlanıyor?
02Yeni sistemin temel kavramları nelerdir?
03Bu tasarım yapılırken nelere dikkat edildi?
04Ortaöğretim tasarımının sınıflar bazında ana yapısı nasıl oluşturuldu?
05Ders sayılarında niçin azaltılmaya gidildi?
06Disiplinlerüstü yaklaşım öğrencilere ne kazandıracak?
07Bilgi kuramı nedir? Bilgi kuramı dersine niçin ihtiyacımız var?
08Sistem kavramı neden önemli?
09HEY nedir?
10Lisede alınacak sertifikaların önemi nedir?
11Bu tasarımın bileşenleri arasında nasıl bir ilişki var?
12Öğrenciler derslerini neye göre seçecekler?
13Ortaöğretim tasarımı kişiselleştirmeyi nasıl sağlayacak?
14Üniversiteye hazırlamak sınava hazırlamak mıdır?
15Bu tasarımın başarılı olabilmesi için gereken önemli unsurlar neler?
16Okullarda bu dönüşümün başarılı olabilmesi nelere bağlıdır?
17Bu kadar büyük bir dönüşüm için gereken öğretmen eğitimi nasıl sağlanacak?
18Ortaöğretim tasarımının hayata geçişi ne zaman olacak ve üniversite sınav sistemi bundan nasıl etkilenecek?
19Peki ama nasıl yapılacak?