HASAN-ÂLİ YÜCEL KRONOLOJİSİ

17 Aralık 1897     
İstanbul'da doğumu
1901                    
Yolgeçen Mektebi'ne kaydı
1902/1903           
Ailenin, Gümüşsuyu'ndaki yazlık eve taşınması - Okul değiştirme: Taş Mektep
1906
Mekteb-i Osmanî'ye yazılması
1911
Vefa İdadîsi'ne giriş
17 Ekim 1913       
İlk yazısının yayımlanışı
11 Nisan 1915       
Yedek subay olarak askere alınması
18 Ağustos 1916   
Asteğmenliğe yükseltilmesi
25 Aralık 1916     
Teğmenliğe yükseltilmesi
02 Aralık 1918    
Ordudan terhisi
1918
Hukuk Fakültesi'ne yazılması ve "îfham" gazetesinde çalışması
1919
Edebiyat Fakültesi'nin Felsefe Şubesi'ne yazılması ve Darülmuallimîn-i Aliye'nin öğrenci kadrosuna  katılması
12 Mayıs 1921     
'Ruh ve Beden' üzerine yazdığı 30 sayfalık tezini tamamlaması
30 Haziran 1921   
Yüksek öğrenimim bitirmesi
08 Kasım 1921     
İnzibat memurluğuna atanması
25 Ağustos 1922  
Refika Hanım'la evlenmesi
19 Aralık 1922      
İzmir'e öğretmen olarak atanması
03 Şubat 1923      
Mustafa Kemal ile ilk karşılaşması
01 Aralık 1923     
İstanbul'a dönüş
13 Şubat 1924     
Tarih ve Coğrafya Darülmesaileri'nin alat muhafızlığına atanması
01 Nisan 1924     
Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği (17 Mayıs 1924'e kadar)
19 Mayıs 1924     
İstanbul Erkek Lisesi'nde felsefe öğretmenliği (31 Ağustos 1926'ya kadar)
01 Eylül 1924      
Galatasaray Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği (1 Eylül 1926'ya kadar)
16 Kasım 1924     
İstanbul Erkek Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği (1 Eylül 1926'ya kadar)
01 Eylül 1926      
İstanbul Erkek Lisesi'nde felsefe ve içtimaiyat öğretmenliği (18 Ocak 1927'ye kadar)
21 Kasım 1926      
Galatasaray Lisesi'nde malümat-ı vataniye öğretmenliği (18 Ocak 1927'e kadar)
21 Ağustos 1926   
İkiz çocukları Can ile Canan'ın doğumu
19 Ocak 1927      
Mıntıka Müfettişi olarak İstanbul Maarif Eminliği'ne atanması
01 Eylül 1929     
İkinci Sınıf Maarif Müfettişi Umumiliği'ne yükselmesi
1930      
Paris'e bir yıllık denetim gezişi
11 Kasım 1930     
Mustafa Kemal ile birlikte 3 Mart 1931'e değin süren yurt gezisi
1932
Goethe madalyası ile ödüllendirilmesi
26 Eylül 1932      
Birinci Türk Dil Kurultayı'nın ilk toplantısına katılması ve Etimoloji Kolu başkanlığına seçilmesi
06 Kasım 1932    
Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirilmesi (2 Nisan 1933'e değin)
08 Mart 1933       
Çankaya'da, Osmanlıca'dan Türkçe'ye karşılık arama programının hazırlanması
12 Mart 1933       
'Karşılık Arama Kılavuzu' çalışmaları (2 Temmuz'a değin)
09 Aralık 1933      
Maarif Vekaleti Orta Tedrisat Umum Müdürlüğü'ne atanması (28 Şubat 1935'e kadar)
1934  
"Âli" nin Türkçe karşılığı olan Yücel soyadını alması
Aralık 1934          
Kılavuz Çalışma Kolu'nun toplantısına katılması
01 Mart 1935       
İzmir Milletvekili olarak Meclis'e girmesi; Cumhuriyet Halk Partisi Genel İdare Kurulu'na seçilmesi
05 Şubat 1936     
Kızı Gülümser'in dünyaya gelişi
20 Nisan 1938     
Türk Tarih Kurumu üyeliğine kabul edilmesi
28 Aralık 1938    
Maarif Vekilliği'ne atanması
19 Şubat 1939    
Halkevi Resim Sergisi'nin açılması
01 Mayıs 1939      
On Yıllık Neşriyat Sergisi'nin açılması
02 Mayıs 1939      
Birinci Türk Neşriyat Kongresi (5 Mayıs 1939'a değin)
17 Temmuz 1939
Birinci Maarif Şûrası'nın toplanması (29 Temmuz 1939'a değin)
31 Ekim 1939       
Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nin açılması
28 Şubat 1940      
Tercüme Heyeti'nin ilk toplantısı
17 Nisan 1940      
Büyük Millet Meclisi'nde Köy Enstitüleri Kanunu'nun görüşülmesi
19 Mayıs 1940    
Tercüme Dergisi'nin yayımı
20 Mayıs 1940      
Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş yasası
13 Temmuz 1940
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Devlet Konservatuvarı Kanunu görüşülmesi
15 Temmuz 1940
Konservatuvar Kanunu görüşülmesi
31 Ekim 1940       
İkinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nin açılması
04 Kasım 1940    
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin yeni binasının açılış töreni
06 Haziran 1941 
Birinci Coğrafya Kongresi (21 Haziran 1941'e değin)
03 Temmuz 1941
Devlet Konservatuvarı 'nın ilk mezunlarına diploma verilmesi dolayısıyla yapılan tören
07 Temmuz 1941
Gramer Komisyonu'nun ilk toplantısı (12 Temmuz 1941'e kadar)
22 Eylül 1941       
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Yüksek Mühendis Okulu ile Teknik Okulun Maarif Vekilliği'ne devri  hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi
31 Ekim 1941      
Üçüncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi
05 Kasım 1941     
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin yeni binasının açılması
14 Kasım 1941     
Ankara Sergievi'nde İngilizce Kitaplar Sergisi'nin düzenlenmesi
Ocak-Şubat 1942
Yücel'e suikast girişimi
12 Mart 1942       
Felsefe Terimleri Komisyonu'nun çalışmalarını bitirmesi
15 Nisan 1942      
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kuruluşu
29 Mayıs 1942     
Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün Maarif Vekilliği'ne devri hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi
03 Haziran 1942  
Köy Okulları ve Enstitüleri'ni Teşkilatlandırma Kanunu tasarısının Umumi Heyette görüşülmesi
05 Haziran 1942  
Köy Okulları ve Enstitüleri'ni Teşkilatlandırma Kanunu tasarısı maddelerinin görüşülmesi
06 Haziran 1942   
Ankara Halkevi'nde İngiliz Kitap Sergisi
10 Haziran 1942   
Köy Okulları ve Enstitüleri'ni Teşkilatlandırma Kanunu tasarısının görüşülmesi
19 Haziran 1942   
Köy Okulları ve Enstitüleri'ni Teşkilatlandırma Kanunu tasarısının kabulü
10 Ağustos 1942  
Dördüncü Dil Kurultayı'nın açılması (15 Ağustos 1942'ye kadar)
14 Ağustos 1942   
Mesleki Teknik Okullar Açılması ve Mevcutların Büyütülmesi hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi
31 Ekim 1942        
Dördüncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi
06 Şubat 1943      
Sanat yaşamında 50 yılını dolduran yazarlara jübile
15 Şubat 1943      
İkinci Maarif Şûrası (21 Şubat 1943'e kadar)
13 Nisan 1943      
İlkokul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı ile yapı sandığı statülerini hazırlamak için yapılan toplantı
03 Temmuz 1943
İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakülteleri binalarının temel atma töreni
03 Temmuz 1943 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Üçüncü İç ve Birinci Dış Hastalıkları kliniklerinin açılması
20 Temmuz 1943  
Ankara Erkek Sanat Enstitüsü'nün temel atma töreni
17 Eylül 1943       
Ankara'da bir Fen Fakültesi kurulması hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi
17 Eylül 1943  
İstanbul Üniversitesi binalarının yaptırılması hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi
21 Eylül 1943       
İnönü Ansiklopedisi' nin yayımlanmaya başlanması
31 Ekim 1943       
Beşinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi
08 Kasım 1943    
Ankara Fen Fakültesi'nin açılışı
15 Kasım 1943      
Üçüncü Türk Tarih Kongresi'nin açılışı
22 Aralık 1943      
Ortaöğretim okullarında yardımcı öğretmen çalıştırılması hakkındaki kanun süresinin beş yıl daha uzatılmasına dair kanun tasarısının görüşülmesi
05 Haziran 1944   
Beden Eğitimi Enstitüsü binasının temel atma töreni
09 Eylül 1944      
İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nun açılışı
16 Ekim 1944      
Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü'nün açılışı
31 Ekim 1944        
Altıncı Devlet Resim ve Heykel Sergisi
20 Kasım 1944      
İstanbul Teknik Üniversite'nin açılışı
02 Aralık 1944      
İstanbul Üniversiıesi Öğretim Heyeti üyeleriyle yapılan toplantı
10 Ocak 1945        
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Türkçeleştirilmesi
16 Şubat 1945      
Eski Eserler ve Müzeler Birinci Danışma Komisyonu'nun ilk toplantısı
16 Haziran 1945    
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim - İş Bölümü Sergisi'nin açılışı
20 Haziran 1945    
Ankara Üniversitesİ Tıp Fakültesi kurulması hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi
19 Ağustos 1945   
Âşiyan'da Edebiyat-ı Cedide Müzesi'nin açılışı
26 Ağustos 1945   
Vefa Stadyumu'nun törenle açılışı
05 Ekim 1945        
İngiliz Çocuktarı Resim Sergisi'nin açılışı
17 Ekim 1945     
D.D.T. yapım yerinin açılışı
19 Ekim 1945       
Ankara Üniversitesİ Tıp Fakültesi'nin açılışı
04 Kasım 1945    
Londra'da toplanmış olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Kültür ve Bilim Konferansı
18 Şubat 1946    
Beden Eğitimi ve Spor Şûrası'nın açılışı (24 Şubat 1946'ya kadar)
20 Mayıs 1946     
Türkiye'nin UNESCO sözleşmesini onaylaması
11 Haziran 1946  
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Üniversiteler Kanunu tasarısının görüşülmesi
13 Haziran 1946  
Üniversiteler Kanunu'nun çıkarılması
05 Ağustos 1946  
Bakanlıktan istifası
17 Şubat 1947     
Kenan Öner'i iftiralarından ötürü mahkemeye vermesi
17 Nisan 1947     
İlk duruşma
19 Kasım 1947     
Yücel'in davayı kaybetmesi
09 Aralık 1947     
Kararın temyizi
26 Mayıs 1948     
26 Mayıs 1948 tarihli Genel Kurul kararıyla davanın yeniden açılması
19 Aralık 1949     
Altıncı Dil Kurultayı'na katılması ve Bilim Kurulu'na seçilmesi (Dil Kurultayı 23 Ara-lık 1949'a değin sürmüştür)
22 Aralık 1949     
Yücel'in davayı kazanması
21 Kasım 1950     
Yücel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Ulus gazetesinden istifası
22 Şubat 1952     
Cumhuriyet gazetesinde ilk yazısı
1956                    
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları müşavirliği (15 Temmuz 1960'a kadar)
05 Eylül 1960      
Millî Eğitim Planının hazırlığı ile görevli komisyonun çalışmalarına katılması (24 Eylül'e değin)
23 Eylül 1960      
Cumhuriyet gazetesinden ayrılması
03 Ekim 1960      
Dünya gazetesinde ilk yazısı 05 Ekim 1960 Millî Eğitim Planının hazırlığı ile görevli komisyonun çalışmalarına katılması (11 Ekim'e kadar)
12 Kasım 1960    
Paris'te yapılan UNESCO 11. Genel Toplantısı'na delege üyesi olarak katılması
23 Ocak 1961    
Öncü gazetesinde yazılarının çıkması
12 Şubat 1961     
Yüksek ateşle hastalanması
26 Şubat 1961     
İstanbul'da hayata gözlerini yumması
02 Mart 1961       
Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilişi

 

Bir Önceki Sayfa