Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi


     Cumhuriyet Türkiye'sinde sanat, halka millî değerlerin benimsetilmesi ve kültür düzeyinin yükseltilmesinde bir araç olarak işlem görmüştür. 1930 yılından itibaren güzel sanatlar alanında yapılan önemli atılımlardan sonra, 31 Ekim 1939'da Yücel, bu reformların sonucu sayılabilecek olan Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ni açar. Her yıl bir defa düzenlenen 'Devlet-Sergi-Sistemi' Ankara'da kurulur ve bir ay sürer. Sergiye yağlıboya, fresk, suluboya, pastel, karakalem, gravür tekniği ite yapılmış eserler, mermer, tunç ve emsali sert maddelerden yapılmış heykeller, kabartmalar ve madalyalar kabul olunur. Yalnız Türk sanatçıların eserlerinin ödüllendirildiği bu sergiye tüm yabancı uluslardan sanatçılar da katılabilir. Birinci, ikinci ve üçüncü derecede başarılı olan sanatçılara, ödülleri para olarak verilir ve bazı eserler devletin satın alması için tavsiye edilebilir. Sergiye, Maarif Vekilliği'nin 1939'dan itibaren yılda üç defa yayımladığı Güzel Sanatlar Dergisi'nde de yer verilir. Türkiye'de ilk defa renkli röprodüksiyonları basan bu dergi, özellikle kapak resmi, kağıt ve baskı kalitesi açısından dikkat çekici nitelikledir. Derginin amacı, yerli ve yabancı güzel sanat hareketlerini kavuşturmak ve tanıtmak, dünya sanat etkinlikleri üzerinde toplu bir görüş sağlamaktır.
Devletin demokratik bir ruhla ve her türlü Türk sanat ve sanatkarlarındaki temayüllere bitaraf bir şekilde sanatçıyı korumak ve sanatı desteklemek amacıyla günümüze değin kesintisiz sürdürdüğü devlet sergileri, belli bir süre için Türk sanatını yönlendirmek gibi çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Bugün birçok resmî kuruluşlarda ve bankalarda bulunan zengin tablo ve resim koleksiyonlarının büyük bir bölümü bu sergiye katılmış olan eserlerden oluşmaktadır. Ancak zamanla büyük kentlerde açılan ve sayıları hızla artan özel resim galerileri, Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nin bir teşvik kaynağı olma özelliğini yitirmesine neden olmuştur.

Bir Önceki Sayfa