Beden Eğitimi ve Spor


     1936 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontrolü altında bulunan Türk Spor Kurumu, sporun siyasi parti faaliyetinin dışında kalmasını uygun bulan Atatürk'ün isteği üzerine parti yönetiminden uzaklaştırılarak devlet yönetimine devredilmiş ve 22 Ekim 1938 günü Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 29 Mayıs 1942'de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Maarif Vekaleti'ne bağlanır. Bundan kısa bir süre sonra, gençler için uygulanmakta olan spor derslerinin hangi koşullarda ve ne gibi olanaklarla yapıldığı araştırılarak bir rapor hazırlanır. Bu sırada Beden Eğitimi Genel Müdürü makamına, yurt dışında yüksek beden eğitimi öğretimi görmüş ilk öğretmenlerden biri olan ve başarılı bir spor hayatı geçirmiş bulunan Vildan Âşir Savaşır getirilir. Savaşır'ın göreve başlaması, II. Dünya Savaşı sonrasına rastgeldiğinden uluslararası ilişkiler için şartlar uygundur. Savaşır bundan yararlanarak Türk sporunun kapılarını yurt dışına açar. Bu dış temaslarla hareket kazanan Türk sporu, sporcular için ayrı bir teşvik vesilesi olur.
Gençliğin eğitiminde sporun da önemini vurgulayan Yücel, 18 Şubat 1946'da Beden Eğitimi ve Spor Şûrası'nı toplar. 24 Şubat 1946 tarihine kadar süren Sûra'ya, beden eğitimi ve sporda ana prensipleri gözden geçirmek, eksiklikleri belirlemek ve yeni bir program hazırlamak üzere doktorlar, subaylar, sosyologlar, eğitimciler, sporcular, dernek başkanları, mimarlar, spor yazarları ve gazeteciler katılırlar. Şûra'da incelenen konuları şöyle özetleyebiliriz:
- Okulda, orduda, kulüpte beden eğitimi spor meseleleri,
- Beden eğitimi sporla ilgili mevzuat, teşkilat, tatbikat, kontrol ve mükellefiyet meseleleri
- İzcilik
- Öğretici ve idareci kadro, saha, tesis, malzeme meseleleri
- Sporda moral meseleleri (profesyonellik, amatörlük, spor adaleti
     Şûra'da alınan kararların istenildiği şekilde gerçekleştirilememesine karşın bu geniş kapsamlı toplantıyla Türk sporunun sorunları ve eksikleri belirlenmiş ve ileride yapılacak çalışmalar için bir zemin hazırlanmıştır.

Bir Önceki Sayfa